Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9384292742113644101876708460000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
677165962089417659116327868931878406798473941834317960483173
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
52178594966312682853777911012651159887250061570712387733283002
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
377495792253731434134261443184614575770969409608645465753938
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
191442720622012269572698238115395313611930485326304736839153
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160221920717142169001867017481206301946819082213622629219712
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000010207194122384913539164331301312946
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 305504
 2. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 128939
 3. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 33009
 4. Przetargi 2014 r.
  Wyświetleń: 30942
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 29799
 6. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 29311
 7. Uchwały Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 27043
 8. Przetargi 2009 r.
  Wyświetleń: 22798
 9. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 22725
 10. Przetargi 2016 r.
  Wyświetleń: 21091
 11. Projekty uchwał - 2012 r.
  Wyświetleń: 20036
 12. Terminy sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 19585
 13. Przetargi 2012 r.
  Wyświetleń: 18670
 14. Przetargi 2008 r.
  Wyświetleń: 18638
 15. Przetargi 2013 r.
  Wyświetleń: 16948
 16. Przetarg OSP
  Wyświetleń: 16940
 17. Przetargi 2011 r.
  Wyświetleń: 14244
 18. Przetargi 2010 r.
  Wyświetleń: 14211
 19. Przetargi 2017 r.
  Wyświetleń: 13602
 20. Przetargi 2015 r.
  Wyświetleń: 13488
 21. Informacja w sprawie ustawy o języku migowym
  Wyświetleń: 12993
 22. Budżet gminy - informacje kwartalne od 2006 r.
  Wyświetleń: 12988
 23. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12611
 24. Projekty uchwał - 2011 r.
  Wyświetleń: 12531
 25. Nabór na wolne stanowiska w placówkach oświatowych gminy
  Wyświetleń: 12530
 26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 11309
 27. Uchwały Rady Gminy w kadencji 1990 - 1994
  Wyświetleń: 10884
 28. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 10824
 29. Przetargi 2007 r.
  Wyświetleń: 10756
 30. Projekty uchwał - 2013 r.
  Wyświetleń: 10297
 31. Wyniki naboru na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 10249
 32. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 9884
 33. Nabór na wolne stanowiska - jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 9724
 34. Zarządzenia Wójta 2014 r.
  Wyświetleń: 9697
 35. Zarządzenia Wójta 2011 r.
  Wyświetleń: 9649
 36. Publiczne Przedszkole w Łubnianach
  Wyświetleń: 9577
 37. Publiczne Gimnazjum w Biadaczu
  Wyświetleń: 9380
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9311
 39. Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9172
 40. Wójt Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 9113
 41. Sekretarz Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 8999
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach
  Wyświetleń: 8947
 43. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8938
 44. Wybory samorządowe - 2014 rok
  Wyświetleń: 8904
 45. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach
  Wyświetleń: 8807
 46. Zarządzenia Wójta 2010 r.
  Wyświetleń: 8686
 47. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 8594
 48. Zarządzenia Wójta 2016 r.
  Wyświetleń: 8515
 49. Skarbnik Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 8449
 50. Komisja Samorządowa - Kadencja VI
  Wyświetleń: 8435
 51. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 8372
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8370
 53. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy w kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 8368
 54. Obwieszczenia 2012 r.
  Wyświetleń: 8353
 55. Wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 8265
 56. Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 8160
 57. Publiczne Przedszkole w Brynicy
  Wyświetleń: 8154
 58. Uchwały Rady Gminy w kadencji 2002 - 2006
  Wyświetleń: 8141
 59. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 8116
 60. Zastępca Wójta Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 8115
 61. Zarządzenia Wójta 2012 r.
  Wyświetleń: 8090
 62. Uchwały Rady Gminy w kadencji 1998 - 2002
  Wyświetleń: 7952
 63. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy
  Wyświetleń: 7850
 64. Podatki - druki
  Wyświetleń: 7849
 65. Uchwały Rady Gminy w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 7844
 66. Publiczne Przedszkole w Jełowej
  Wyświetleń: 7821
 67. Zarządzenia Wójta 2013 r.
  Wyświetleń: 7819
 68. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów...
  Wyświetleń: 7806
 69. Publiczne Przedszkole w Dąbrówce Łubniańskiej
  Wyświetleń: 7779
 70. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...
  Wyświetleń: 7700
 71. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 7666
 72. Komisja Oświatowa - Kadencja VI
  Wyświetleń: 7627
 73. Uchwały Rady Gminy w kadencji 1994 - 1998
  Wyświetleń: 7601
 74. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 7447
 75. Komisje Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7406
 76. Skład Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7386
 77. Komisja Rewizyjna - Kadencja VI
  Wyświetleń: 7289
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7249
 79. Łubniański Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 7240
 80. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej
  Wyświetleń: 7162
 81. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy
  Wyświetleń: 7091
 82. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  Wyświetleń: 7084
 83. Zarządzenia Wójta 2008 r.
  Wyświetleń: 7069
 84. Rejestry publiczne i ewidencje
  Wyświetleń: 7062
 85. Skład Rady Gminy w kadencji 2002 - 2006
  Wyświetleń: 7031
 86. Pisemna interpretacja w sprawie stosowania przepisów podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 7016
 87. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 6966
 88. Zapytanie ofertowe na Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa – w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 6919
 89. Podatek od środków transportowych: druki, wysokości stawek
  Wyświetleń: 6905
 90. Skład Rady Gminy w kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6901
 91. Przetargi 2006 r.
  Wyświetleń: 6860
 92. Regulamin naboru na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 6853
 93. Budżet 2012 r.
  Wyświetleń: 6754
 94. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 6730
 95. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 6716
 96. Komisja Organizacyjno - Finansowa - Kadencja VI
  Wyświetleń: 6705
 97. Publiczne Przedszkole w Kępie
  Wyświetleń: 6666
 98. Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6651
 99. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 6640
 100. Projekty uchwał - 2014 r.
  Wyświetleń: 6406
 101. Komisja Rolno - Gospodarcza - Kadencja VI
  Wyświetleń: 6312
 102. Publiczne Przedszkole w Kolanowicach
  Wyświetleń: 6198
 103. Statut Samorządu Mieszkańców Wsi
  Wyświetleń: 6136
 104. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6092
 105. Nabór na stanowisko Referenta w Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy
  Wyświetleń: 6082
 106. Publicznie dostępny wykaz danych zawierających dane o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6077
 107. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 6030
 108. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6028
 109. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2010 r.
  Wyświetleń: 6002
 110. Zarządzenia Wójta 2006 r.
  Wyświetleń: 5929
 111. Budżet 2011 r.
  Wyświetleń: 5908
 112. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - Jełowa
  Wyświetleń: 5793
 113. Obwieszczenia 2013 r.
  Wyświetleń: 5708
 114. Obwieszczenia 2014 r.
  Wyświetleń: 5631
 115. Zarządzenia Wójta 1990 - 1995 r.
  Wyświetleń: 5414
 116. Przetarg na wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 5402
 117. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 5399
 118. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 5389
 119. Dług publiczny
  Wyświetleń: 5321
 120. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2013 - 2023
  Wyświetleń: 5319
 121. Przetarg na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 5314
 122. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 5313
 123. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 5266
 124. Zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 5237
 125. Budżet 2013 r.
  Wyświetleń: 5198
 126. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5185
 127. Budżet 2014 r.
  Wyświetleń: 5177
 128. Udzielone dotacje
  Wyświetleń: 5173
 129. Przetargi
  Wyświetleń: 5162
 130. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5153
 131. Zapytanie ofertowe - wycinka drzew oraz krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 5110
 132. Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji Nr RG.6220.9.10.2013.TL z dnia 8.10.2013 r.
  Wyświetleń: 5084
 133. Zarządzenia Wójta 2003 r.
  Wyświetleń: 5082
 134. Ogłoszenie o wyborze oferty na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 5047
 135. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4982
 136. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Łubniany
  Wyświetleń: 4967
 137. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4921
 138. Zarządzenia Wójta 2009 r.
  Wyświetleń: 4915
 139. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4825
 140. Informacja Wójta Gminy Łubniany - wykonanie budżetu Gminy Łubniany za 2005 r.
  Wyświetleń: 4807
 141. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 4807
 142. Stan miena komunalnego w poszczególnych sołectwach Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 4719
 143. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4710
 144. Zarządzenia Wójta 2004 r.
  Wyświetleń: 4696
 145. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Łubniany - PONOWNY WYBÓR
  Wyświetleń: 4621
 146. Przetarg na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 4612
 147. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4541
 148. Zarządzenia Wójta 2007 r.
  Wyświetleń: 4499
 149. Próba 1
  Wyświetleń: 4468
 150. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 4459
 151. Zarządzenie Nr 17 z 2017 r.
  Wyświetleń: 4442
 152. Zarządzenia Wójta 2005 r.
  Wyświetleń: 4408
 153. Przetarg na Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V
  Wyświetleń: 4393
 154. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 4349
 155. Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 4341
 156. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 4240
 157. Ogłoszenia - planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4218
 158. Zarządzenia Wójta 2017 r.
  Wyświetleń: 4217
 159. Przetarg na Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4169
 160. Obwieszczenia 2015 r.
  Wyświetleń: 4158
 161. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych
  Wyświetleń: 4153
 162. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych
  Wyświetleń: 4119
 163. Budżet 2017 r.
  Wyświetleń: 4068
 164. Zarządzenia Wójta 2015 r.
  Wyświetleń: 4067
 165. Przetarg na modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu
  Wyświetleń: 4066
 166. Przetarg na Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53
  Wyświetleń: 4051
 167. Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont ulic Stawowej i Prostej w m. Brynica, 1 Maja w m. Kępa, Kwiatowej i Łącznej w m. Jełowa
  Wyświetleń: 4047
 168. Przetargi 2018 r.
  Wyświetleń: 4020
 169. Przetarg na Remont drogi gminnej ul. Zawadzkiej w m. Kępa
  Wyświetleń: 3977
 170. Postanowienia sądu
  Wyświetleń: 3976
 171. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
  Wyświetleń: 3965
 172. Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remont ulic Piaskowej i Kamiennej w miejscowości Kolanowice"
  Wyświetleń: 3954
 173. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V
  Wyświetleń: 3912
 174. Studium Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3848
 175. Sesja Rady Gminy Łubniany - 21.02.2018 r.
  Wyświetleń: 3826
 176. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3794
 177. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent na 3/4 etatu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3787
 178. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Łubnianach
  Wyświetleń: 3778
 179. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa - w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 3774
 180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Łubniany - unieważnienie konkursu
  Wyświetleń: 3767
 181. Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Łubniany z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3753
 182. Ogłoszenie o konkursie - nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami w referacie gospodarki gruntami i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3745
 183. Przetarg na Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012
  Wyświetleń: 3729
 184. Przetarg na: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy
  Wyświetleń: 3697
 185. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz z operatem wodnoprawnym na budowę przepustu drogowego w m. Jełowa
  Wyświetleń: 3664
 186. Ogłoszenie konkursu - II nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. melioracji podstawowych w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3650
 187. Zawiadomienie o powtórzeniu czynności mającej na celu ponowną ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu na Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012
  Wyświetleń: 3650
 188. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 3611
 189. Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica”
  Wyświetleń: 3597
 190. Przetarg na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Brynica, gmina Łubniany
  Wyświetleń: 3594
 191. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. budownictwa i inwestycji
  Wyświetleń: 3592
 192. Wyniku II - go naboru na stanowisko referenta ds. melioracji w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3583
 193. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany dot. obszaru działki nr 475/57 - km 6 we wsi Jełowa
  Wyświetleń: 3528
 194. Ogłoszenie o wyborze oferty na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3506
 195. Zarządzenie Nr 108 z 2016 r.
  Wyświetleń: 3501
 196. Przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3465
 197. Lista kandydatów aplikujących do naboru na wolne stanowisko Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych
  Wyświetleń: 3439
 198. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
  Wyświetleń: 3424
 199. Stanowisko Wójta Gminy Łubniany w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 3361
 200. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 3351
 201. Projekty uchwał - 2015 r.
  Wyświetleń: 3350
 202. Przetarg na Rekultywację przyrodniczą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Łubniany.
  Wyświetleń: 3350
 203. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3344
 204. Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu - Kościół Brynica
  Wyświetleń: 3343
 205. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany”
  Wyświetleń: 3342
 206. Budżet 2015 r.
  Wyświetleń: 3336
 207. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Łubnianach
  Wyświetleń: 3313
 208. Przetarg na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
  Wyświetleń: 3308
 209. Ogłoszenie o wyborze oferty na Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3306
 210. Ogłoszenie o wyborze oferty - Sieć wodociągowa - rozbudowa w m. Kolanowice i Masów
  Wyświetleń: 3295
 211. INFORMACJA (KOMUNIKAT) - głośna próba syren
  Wyświetleń: 3260
 212. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Stegu Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 46 - 024 Jełowa
  Wyświetleń: 3249
 213. I sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014 - 1 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3230
 214. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za I kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 3228
 215. Przetarg na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4"
  Wyświetleń: 3216
 216. Przetarg na Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem
  Wyświetleń: 3208
 217. Wybory na Prezydenta RP - 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3196
 218. Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia opiekunki w ramach usług opiekuńczych dla osób starszych...
  Wyświetleń: 3193
 219. XXVI Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3191
 220. Przetarg na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3190
 221. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Remont drogi gminnej – ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubniańska”
  Wyświetleń: 3183
 222. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2013/2014”
  Wyświetleń: 3174
 223. Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Jełowa
  Wyświetleń: 3156
 224. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
  Wyświetleń: 3140
 225. Przetarg na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
  Wyświetleń: 3140
 226. Do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 3136
 227. Przetarg na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Młyńskiej w m. Jełowa
  Wyświetleń: 3135
 228. XX Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 18.09.2012 r.
  Wyświetleń: 3112
 229. Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Nasza Wspólnota z Jełowej
  Wyświetleń: 3111
 230. Komisja Oświatowa - Kadencja VII
  Wyświetleń: 3105
 231. Obwieszczenia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 3103
 232. XLI Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 2.10.2014 r.
  Wyświetleń: 3092
 233. Informacja o wynikach drugiego naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3067
 234. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3063
 235. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy
  Wyświetleń: 3062
 236. Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3060
 237. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Luboszyce - wykonanie dodatkowych przyłączy
  Wyświetleń: 3056
 238. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach
  Wyświetleń: 3056
 239. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 3043
 240. Przetarg na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Łubniany
  Wyświetleń: 3039
 241. Przetarg na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 3026
 242. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
  Wyświetleń: 3021
 243. Ogłoszenie - wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych...
  Wyświetleń: 2998
 244. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatowym w Luboszycach; ulice: Rolna, Stokrotek, Irysów, Fiołków, Dalii, Chabrów, Bratków, Astrów”
  Wyświetleń: 2993
 245. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2987
 246. Komisje Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2984
 247. Komisja Rolno - Gospodarcza - Kadencja VII
  Wyświetleń: 2953
 248. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych
  Wyświetleń: 2940
 249. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 2937
 250. Ogłoszenie o konkursie - drugi nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2932
 251. Ogłoszenie o wyborze oferty na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2929
 252. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2919
 253. Obwieszczenia 2017 r.
  Wyświetleń: 2911
 254. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II”
  Wyświetleń: 2908
 255. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Eksploatacja kruszywa ze złoża Biadacz"
  Wyświetleń: 2904
 256. Przetarg na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany branża instalacyjna
  Wyświetleń: 2901
 257. Skład Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2886
 258. Przetarg (II) na Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53
  Wyświetleń: 2883
 259. Opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kępa gm. Łubniany
  Wyświetleń: 2880
 260. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2879
 261. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012 - PONOWNA OCENA I WYBÓR
  Wyświetleń: 2879
 262. Przetarg na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany - branża budowlana
  Wyświetleń: 2869
 263. Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont drogi gminnej ul. Zawadzka w m. Kępa
  Wyświetleń: 2864
 264. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2862
 265. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Brynica, gmina Łubniany
  Wyświetleń: 2856
 266. Przetarg na Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Zawada gm. Turawa - Luboszyce gm. Łubniany
  Wyświetleń: 2849
 267. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania "Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach , ul. Opolska 53".
  Wyświetleń: 2847
 268. Komisja Samorządowa - Kadencja VII
  Wyświetleń: 2845
 269. Komisja Rewizyjna - Kadencja VII
  Wyświetleń: 2840
 270. Przetarg na Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2838
 271. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2822
 272. Ogłoszenie o konkursie - nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. melioracji podstawowych
  Wyświetleń: 2820
 273. Zapytanie ofertowe pn.Wycinka drzew i krzewów z terenów gminnych wraz z pozyskaniem drewna
  Wyświetleń: 2820
 274. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2799
 275. Komisja Organizacyjno - Finansowa - Kadencja VII
  Wyświetleń: 2799
 276. Przetarg na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany.
  Wyświetleń: 2797
 277. Ogłoszenie o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2782
 278. Informacja Wójta Gminy Łubniany za rok 2008 na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
  Wyświetleń: 2779
 279. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. melioracji w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Łubnianach
  Wyświetleń: 2771
 280. Przetarg na "Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany"
  Wyświetleń: 2761
 281. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2751
 282. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Budowa kurnika w Dąbrówce Łubniańskiej
  Wyświetleń: 2750
 283. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53”
  Wyświetleń: 2749
 284. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych
  Wyświetleń: 2736
 285. Kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dn. 30.06.2011r.
  Wyświetleń: 2718
 286. II sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014 - 14 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2715
 287. Uchwała Nr XXIII/150/16
  Wyświetleń: 2715
 288. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Łubniany
  Wyświetleń: 2713
 289. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łubniany ul. Opolska.
  Wyświetleń: 2702
 290. Referendum Ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 2679
 291. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa (IV wyłożenie)
  Wyświetleń: 2675
 292. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2666
 293. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy" - Zakup usługi edukacyjnej
  Wyświetleń: 2664
 294. Zarządzenie Nr 55 z 2016 r.
  Wyświetleń: 2663
 295. Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubniany”
  Wyświetleń: 2658
 296. Ogłoszenie o wyborze oferty na remont ulicy Leśnej w miejscowości Brynica
  Wyświetleń: 2645
 297. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa istniejącego obiektu chowu drobiu i zwiększanie obsady kurnika - Dąbrówka Łub.
  Wyświetleń: 2642
 298. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2625
 299. Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2625
 300. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2613
 301. Przetarg na Budowę terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2599
 302. Ogłoszenie o wyborze oferty na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany - branża instalacyjna
  Wyświetleń: 2583
 303. Ogłoszenie o wyborze oferty na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2583
 304. Przetarg na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2580
 305. Ogłoszenie o wyborze oferty na Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej
  Wyświetleń: 2576
 306. Obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2575
 307. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubniany za II kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2569
 308. Przetarg na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II”
  Wyświetleń: 2567
 309. Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 2565
 310. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę i przebudowę sieci wodociągowej Zawada gm. Turawa - Luboszyce gm. Łubniany
  Wyświetleń: 2554
 311. Przetarg na Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych
  Wyświetleń: 2548
 312. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę Ośrodka Zdrowia i Stacji Caritas w m. Łubniany
  Wyświetleń: 2546
 313. Uchwała Nr XXII/138/16
  Wyświetleń: 2535
 314. VII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014 - 27.06.2011 r.
  Wyświetleń: 2532
 315. Ogłoszenie o wyborze oferty na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy
  Wyświetleń: 2531
 316. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2529
 317. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2526
 318. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubniany za III kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2526
 319. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - Łubniany
  Wyświetleń: 2517
 320. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2016 r.
  Wyświetleń: 2513
 321. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu - w Jełowej
  Wyświetleń: 2508
 322. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Jełowa
  Wyświetleń: 2483
 323. Przetarg na Remont ulic Stawowej i Prostej w m. Brynica, 1 Maja w m. Kępa, Kwiatowej i Łącznej w m. Jełowa
  Wyświetleń: 2483
 324. Przetarg na przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2479
 325. Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2012 r.
  Wyświetleń: 2474
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2465
 327. Ogłoszenie o wyborze oferty na modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu i przyłączem gazowym
  Wyświetleń: 2465
 328. Zawiadomienie dotyczące wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łubniany ul. Opolska
  Wyświetleń: 2464
 329. Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - kontynuacja
  Wyświetleń: 2462
 330. Przetarg na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2453
 331. IV sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014 - 21 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 2452
 332. Ogłoszenie o wyborze oferty na pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych
  Wyświetleń: 2442
 333. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Łubniany na lata 2012 - 2032.
  Wyświetleń: 2439
 334. Przetarg na Budowę terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany – zagospodarowanie terenu w m. Luboszyce
  Wyświetleń: 2436
 335. Przetarg na Remont ulic Kosowce w m. Dąbrówka Łubniańska, Luboszyckiej w m. Kolanowice i Kwiatowej w m. Łubniany
  Wyświetleń: 2436
 336. Oferta realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2434
 337. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy...
  Wyświetleń: 2428
 338. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2015 - 2023
  Wyświetleń: 2428
 339. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę Ośrodka Zdrowia i Stacji Caritas w m. Łubniany
  Wyświetleń: 2427
 340. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2413
 341. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2407
 342. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
  Wyświetleń: 2407
 343. Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 2404
 344. Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102 655 O ul. Ks. Klimasa wraz z przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi w miejscowości Brynica"
  Wyświetleń: 2397
 345. Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2396
 346. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa
  Wyświetleń: 2389
 347. Ogłoszenie o wyborze oferty na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2387
 348. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Luboszyce
  Wyświetleń: 2387
 349. XIV sesja Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014 - 26.03.2012 r.
  Wyświetleń: 2382
 350. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2004-2007 z perespektywą do roku 2011
  Wyświetleń: 2378
 351. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
  Wyświetleń: 2378
 352. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kolanowice i Masów gm. Łubniany - etap I
  Wyświetleń: 2361
 353. Ogłoszenie o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2358
 354. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubniany za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2356
 355. Wyniki wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2355
 356. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2015
  Wyświetleń: 2353
 357. Przetarg na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2351
 358. Informacja o naborze do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2014/2015
  Wyświetleń: 2350
 359. Zarządzenie Nr 97 z 2016 r.
  Wyświetleń: 2350
 360. Ogłoszenie o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2348
 361. Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kępa gm. Łubniany
  Wyświetleń: 2341
 362. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa - informacja o środowisku (III wyłożenie)
  Wyświetleń: 2338
 363. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2328
 364. Sprawozdanie z badania jakości wody - sieć wodociągowa zasilana z ujęcia Kobylno - 30.01.2017
  Wyświetleń: 2327
 365. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów...
  Wyświetleń: 2325
 366. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Luboszyce - wykonanie dodatkowych przyłączy
  Wyświetleń: 2322
 367. Ogłoszenie o wyborze oferty na remont nawierzchni ulicy Słowackiego w miejscowości Kępa
  Wyświetleń: 2322
 368. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ...
  Wyświetleń: 2318
 369. Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę parkingu postojowego dla samochodów osobowych w miejscowości Jełowa
  Wyświetleń: 2315
 370. XXIV sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2014-2018 - 19.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2315
 371. Przetarg na "Remont drogi gminnej – ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubniańska”
  Wyświetleń: 2311
 372. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2310
 373. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60000 euro na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kobylno - odcinek III.
  Wyświetleń: 2310
 374. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 2309
 375. Zapytanie ofertowe na Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska – w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 2308
 376. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa - informacja o środowisku (IV wyłożenie)
  Wyświetleń: 2301
 377. Ogłoszenie o wyborze oferty na bodowę sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kępa - wykonanie dodatkowej sieci oraz przyłączy
  Wyświetleń: 2298
 378. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za III kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2295
 379. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
  Wyświetleń: 2294
 380. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...
  Wyświetleń: 2289
 381. Ogłoszenie o wyborze oferty na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2289
 382. Ogłoszenie o wyborze oferty na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2288
 383. Ogłoszenie o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2287
 384. Zarządzenie Nr 9 z 2017 r.
  Wyświetleń: 2283
 385. Przetarg na Remont ulicy Starodworcowej w miejscowości Jełowa
  Wyświetleń: 2282
 386. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany – zagospodarowanie terenu w m. Luboszyce
  Wyświetleń: 2279
 387. Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2279
 388. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2014/2015”
  Wyświetleń: 2278
 389. V sesja Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 - 28 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 2274
 390. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubniany za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2272
 391. Ogłoszenie o wyborze oferty w oparciu o art. 94 ust. 3 PZP na „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany”
  Wyświetleń: 2270
 392. XV sesja Rady Gminy w kadencji 2012 - 2014 - 06.04.2012 r.
  Wyświetleń: 2270
 393. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łubniany lata 2004-2007 z perespektywą do roku 2011
  Wyświetleń: 2267
 394. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Budowa budynku produkcyjno - magazynowego stolarni w Dąbrówce Łubniańskiej
  Wyświetleń: 2265
 395. Ogłoszenie o wyborze oferty na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany ? branża budowlana
  Wyświetleń: 2262
 396. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
  Wyświetleń: 2261
 397. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zwiększenia obsady w istniejącym kurniku
  Wyświetleń: 2255
 398. Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 2252
 399. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulicy Leśnej w m. Łubniany
  Wyświetleń: 2252
 400. Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2011 r.
  Wyświetleń: 2240
 401. Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji pn. "Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach, ul. Opolska 53"
  Wyświetleń: 2235
 402. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Biadacz - wykonanie dodatkowych przyłączy
  Wyświetleń: 2233
 403. Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kobylno - odcinek III
  Wyświetleń: 2227
 404. III sesja Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 - 24 stycznia 2011 r.
  Wyświetleń: 2222
 405. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53
  Wyświetleń: 2219
 406. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2218
 407. Zarządzenie Wójta w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i ...
  Wyświetleń: 2218
 408. Ogłoszenie o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonej w miejscowości Luboszyce
  Wyświetleń: 2215
 409. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2211
 410. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2210
 411. Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu - Kościół Kolanowice
  Wyświetleń: 2210
 412. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 2208
 413. Ogłoszenie o wyborze oferty na remont ulicy Starodworcowej w miejscowości Jełowa
  Wyświetleń: 2207
 414. Informacje, ogłoszenia
  Wyświetleń: 2196
 415. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadaniu pn.: Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudową poddasza na cele użytkowe oraz przyłączem wodociągowym i cieplnym w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 49
  Wyświetleń: 2194
 416. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - kontynuacja
  Wyświetleń: 2192
 417. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Młodszy referent na 3/4 etatu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2188
 418. Przetarg na Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej
  Wyświetleń: 2188
 419. Przetarg na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II”
  Wyświetleń: 2186
 420. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
  Wyświetleń: 2185
 421. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 2177
 422. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany dot. obszaru działki nr 475/57 - km 6 we wsi Jełowa - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2176
 423. Uchwały z dnia 11 grudnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2171
 424. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2011 r.
  Wyświetleń: 2168
 425. Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2166
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach MASÓW i KOLANOWICE
  Wyświetleń: 2165
 427. XXXIII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 17.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2163
 428. XXXVI sesja Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 - 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2162
 429. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kolanowice i Masów gm. Łubniany - ETAP I
  Wyświetleń: 2158
 430. Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w m. Jełowa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2158
 431. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kępa - wykonanie dodatkowej sieci oraz przyłączy
  Wyświetleń: 2158
 432. Informacja o jakości wody na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2154
 433. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Łubniany.
  Wyświetleń: 2154
 434. Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2153
 435. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
  Wyświetleń: 2151
 436. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej
  Wyświetleń: 2151
 437. Zarządzenie Nr 45 z 2017 r.
  Wyświetleń: 2150
 438. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2147
 439. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2146
 440. XXX Sesja Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 - 19.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2146
 441. Informacja o wykonaniu budżety Gminy Łubniany za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2144
 442. XXXIV Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 27.01.2014 r.
  Wyświetleń: 2144
 443. VIII sesja Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014 - 26.09.2011 r.
  Wyświetleń: 2142
 444. XVIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 25.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2142
 445. Uchwała Nr XXXIII/231/17
  Wyświetleń: 2140
 446. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
  Wyświetleń: 2136
 447. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap IV - wykonanie przyłączy w rejonie ulic Oleska i Wolności
  Wyświetleń: 2134
 448. Ogłoszenie o wyborze ofert na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2133
 449. Informacja Wójta Gminy Łubniany z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
  Wyświetleń: 2132
 450. Ogłoszenie o wyborze oferty na Zagospodarowanie centrum miejscowości Jełowa - plac przy ul. Wolności
  Wyświetleń: 2132
 451. Budżet 2016 r.
  Wyświetleń: 2129
 452. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2012 r.
  Wyświetleń: 2128
 453. Przetarg na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2009/ 2010.
  Wyświetleń: 2128
 454. Projekty uchwał - 2016 r.
  Wyświetleń: 2124
 455. Przetarg na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2124
 456. Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2008/2009
  Wyświetleń: 2123
 457. Ogłoszenie o wyborze oferty na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2122
 458. Obwieszczenia 2016 r.
  Wyświetleń: 2121
 459. Ogłoszenie w sprawie wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 2121
 460. Zarządzenie Nr 38 z 2016 r.
  Wyświetleń: 2120
 461. Przetarg na Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w m. Jełowa
  Wyświetleń: 2119
 462. Przetarg na wywóz nieczystości ciekłych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2108
 463. IX sesja Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 - 25.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2105
 464. XVII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 28.05.2012 r.
  Wyświetleń: 2105
 465. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce Łubniańskiej
  Wyświetleń: 2102
 466. Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2093
 467. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę opału do jednostek podległych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łubnianach - ponowne
  Wyświetleń: 2090
 468. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap IV - kontynuacja
  Wyświetleń: 2085
 469. Przetarg na Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w m. Jełowa (II przetarg)
  Wyświetleń: 2083
 470. Ogłoszenie o wyborze oferty na bodowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Jełowa - etap IV - kontynuacja
  Wyświetleń: 2080
 471. Przetarg na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulicy Leśnej w m. Łubniany
  Wyświetleń: 2079
 472. Decyzja w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - "Eksploatacja kruszywa ze złoża Biadacz"
  Wyświetleń: 2077
 473. Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont ulic Kosowce w m. Dąbrówka Łubniańska, Luboszyckiej w m. Kolanowice i Kwiatowej w m. Łubniany
  Wyświetleń: 2077
 474. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę opału do obiektów podległych Wójtowi Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2076
 475. XI - sesja Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 - 19.12.2011 r.
  Wyświetleń: 2076
 476. Uchwała Nr XXVIII/187/17
  Wyświetleń: 2074
 477. Oświadczenie majątkowe - Marek Zapisek
  Wyświetleń: 2071
 478. Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2070
 479. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 2070
 480. Uchwały z dnia 13 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2070
 481. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę opału do jednostek podległych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łubnianach
  Wyświetleń: 2068
 482. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2066
 483. Zarządzenie Nr 2 z 2017 r.
  Wyświetleń: 2065
 484. Ogłoszenie o wyborze oferty na powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych ul. Osowska w m. Łubniany oraz ul. Staroopolska w m. Jełowa
  Wyświetleń: 2062
 485. Ogłoszenie o wyborze oferty na Rekultywację przyrodniczą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Łubniany
  Wyświetleń: 2060
 486. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa hali produkcyjnej płytek betonowych oraz węzła betoniaerskiego w Jełowej
  Wyświetleń: 2059
 487. Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 2059
 488. Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń związanych z planowanym zagospodarowaniem obszaru złóż kruszywa naturalnego we wsi Brynica
  Wyświetleń: 2058
 489. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2058
 490. Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Kolanowice i Masów
  Wyświetleń: 2058
 491. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...
  Wyświetleń: 2050
 492. Sesja Rady Gminy Łubniany - 28.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2049
 493. Przetarg na Zagospodarowanie centrum miejscowości Jełowa - plac przy ul. Wolności
  Wyświetleń: 2048
 494. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za 2011 r.
  Wyświetleń: 2046
 495. Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2008/2009
  Wyświetleń: 2046
 496. Informacja o liczbie wolnych miejsc w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2044
 497. XXII Sesja Rady Gminy w kadnecji 2014-2018 - 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2044
 498. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap III - w rejonie ulic Staroopolska, Młyńska, Wolności i Oleska
  Wyświetleń: 2043
 499. Wybory samorządowe - 2018 rok
  Wyświetleń: 2042
 500. Uchwała Nr XXXVI/248/18
  Wyświetleń: 2040
 501. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2039
 502. Ogłoszenie o wyborze oferty na bodowę sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Biadacz - wykonanie dodatkowych przyłączy
  Wyświetleń: 2037
 503. Przetarg na remont ulicy Zielonej w miejscowości Luboszyce
  Wyświetleń: 2035
 504. Zarządzenie Nr 28 z 2017 r.
  Wyświetleń: 2034
 505. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Artur Kansy - Budzicz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2032
 506. Przetarg na Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 2032
 507. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji cieku Jaźwinka"
  Wyświetleń: 2030
 508. Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2026
 509. XXXV Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 24.02.2014 r.
  Wyświetleń: 2026
 510. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2023
 511. Ogłoszenie dot. wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 2020
 512. OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 2015
 513. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap IV - wykonanie przyłączy w rejonie ulic Oleska i Wolności
  Wyświetleń: 2011
 514. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 2010
 515. Ogłoszenie o wyborze oferty na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2007
 516. Informacja dla rolników chcących odzyskać część środków finansowych wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2002
 517. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji przyrodniczej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kępa Gmina Łubniany
  Wyświetleń: 2002
 518. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2008 r.
  Wyświetleń: 1999
 519. XIII sesja Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 - 21.02.2012 r.
  Wyświetleń: 1997
 520. Przetarg na "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2014/2015"
  Wyświetleń: 1995
 521. Ogłoszenie o wyborze oferty na pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych
  Wyświetleń: 1994
 522. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na budowę parkingu postojowego dla samochodów osobowych w miejscowości Jełowa
  Wyświetleń: 1987
 523. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14000 euro na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1986
 524. Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1984
 525. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach
  Wyświetleń: 1984
 526. Zarządzenie Nr 121 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1983
 527. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
  Wyświetleń: 1981
 528. Przetarg na "Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
  Wyświetleń: 1981
 529. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2011 r.
  Wyświetleń: 1977
 530. Przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Luboszycach
  Wyświetleń: 1976
 531. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa (III wyłożenie)
  Wyświetleń: 1969
 532. PROTOKÓŁ WRAZ Z WYNIKAMI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY ŁUBNIANY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY
  Wyświetleń: 1969
 533. XL Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 8.09.2014 r.
  Wyświetleń: 1964
 534. Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Młyńskiej w m. Jełowa
  Wyświetleń: 1961
 535. Zarządzenie Nr 85 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1960
 536. Uchwały z dnia 14 grudnia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1958
 537. Ogłoszenie o wyborze oferty na Remonty dróg na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1957
 538. Przetarg na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1951
 539. VI sesja Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014 - 16 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 1948
 540. Zarządzenie Nr 48 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1948
 541. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2012 r.
  Wyświetleń: 1946
 542. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
  Wyświetleń: 1945
 543. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Łubniany z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 1943
 544. XXV Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 30.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1942
 545. Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1941
 546. Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1936
 547. Zarządzenie Nr 15 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1936
 548. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2011 r.
  Wyświetleń: 1934
 549. Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych w miejscowości Kępa, Gmina Łubniany
  Wyświetleń: 1933
 550. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II”
  Wyświetleń: 1932
 551. Zarządzenie Nr 96 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1930
 552. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent na 3/4 etatu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1925
 553. Ogłoszenie o wyborze ofert na "Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
  Wyświetleń: 1925
 554. Przetarg na Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudową poddasza na cele użytkowe oraz przyłączem wodociągowym i cieplnym w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 49
  Wyświetleń: 1925
 555. Przetarg na „Budowę dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany”
  Wyświetleń: 1922
 556. Sesja Rady Gminy Łubniany - 19.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1922
 557. XXIV Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2012 - 2014 - 17.12.2012 r.
  Wyświetleń: 1920
 558. Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Grabie
  Wyświetleń: 1920
 559. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 1919
 560. XII - sesja Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 - 30.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1919
 561. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 1917
 562. Zarządzenie Nr 6 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1914
 563. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60000 euro na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap III - w rejonie ulic Staroopolska, Młyńska, Wolności i Oleska
  Wyświetleń: 1910
 564. Przetarg na remont nawierzchni ulicy Słowackiego w miejscowości Kępa
  Wyświetleń: 1907
 565. Przetarg nieograniczony na remont ulicy Leśnej w miejscowości Brynica
  Wyświetleń: 1906
 566. XVI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2012 - 2014 - 26.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1904
 567. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2011 r.
  Wyświetleń: 1903
 568. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 1895
 569. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 1894
 570. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - kontynuacja (II przetarg)
  Wyświetleń: 1890
 571. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 1889
 572. XXII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010-2014 - 26.11.2012 r.
  Wyświetleń: 1888
 573. Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych w miejscowości Luboszyce, Gmina Łubniany
  Wyświetleń: 1887
 574. Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Biadacz
  Wyświetleń: 1886
 575. Ogłoszenie w sprawie informacji społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa budynku produkcyjno - magazynowego stolarni zlokalizowanego na działce nr 375 k.m. 5 obręb Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 1883
 576. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników
  Wyświetleń: 1875
 577. X-sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014 - 23.11.2011 r.
  Wyświetleń: 1875
 578. XXIX Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 24.06.2013 r.
  Wyświetleń: 1875
 579. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za pierwsze półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 1873
 580. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 1873
 581. XXXII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 25.11.2013 r.
  Wyświetleń: 1871
 582. Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w m. Jełowa
  Wyświetleń: 1865
 583. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - kontynuacja
  Wyświetleń: 1865
 584. Oświadczenie majątkowe - Ewa Kozik - Mikołaszek
  Wyświetleń: 1864
 585. Informacja roczna o wykonaniu budżetu za 2009 r.
  Wyświetleń: 1862
 586. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Wiesława Palt, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach
  Wyświetleń: 1857
 587. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na przebudowę i rozbudowę budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Luboszycach
  Wyświetleń: 1850
 588. Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...
  Wyświetleń: 1849
 589. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 1849
 590. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany na lata 2012 - 2032
  Wyświetleń: 1848
 591. Ogłoszenie w sprawie wszczętego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na - Budowie chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łubniany ul. Opolska
  Wyświetleń: 1847
 592. XXI Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 29.10.2012 r.
  Wyświetleń: 1845
 593. Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Łubniany z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 1845
 594. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany”
  Wyświetleń: 1843
 595. Ogłoszenie o wyborze oferty na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
  Wyświetleń: 1843
 596. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 1842
 597. Ogłasza się konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014”.
  Wyświetleń: 1842
 598. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2007 r.
  Wyświetleń: 1841
 599. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach ...
  Wyświetleń: 1840
 600. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1840
 601. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji kruszywa ze złoża Biadacz
  Wyświetleń: 1837
 602. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008
  Wyświetleń: 1831
 603. Przetarg na Remonty dróg na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1831
 604. Petycje 2016 r.
  Wyświetleń: 1828
 605. Ogłoszenie o wyborze oferty w oparciu o art. 94 ust. 3 PZP na Budowę terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany – zagospodarowanie terenu w m. Luboszyce
  Wyświetleń: 1827
 606. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
  Wyświetleń: 1826
 607. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany - w zakresie wyznaczenia obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego ,, BRYNICA I? i ,, BRYNICA II?
  Wyświetleń: 1826
 608. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2016 - 2023
  Wyświetleń: 1824
 609. II Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 05.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1823
 610. Ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowę oświetlenia ulicznego w m. Luboszyce, w rejonie ulic: Bukowa, Akacjowa, Sosnowa, Jodłowa i Świerkowa
  Wyświetleń: 1815
 611. Przetarg na "Remont ulic Piaskowej i Kamiennej w miejscowości Kolanowice”
  Wyświetleń: 1814
 612. Przetarg na "Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany"
  Wyświetleń: 1810
 613. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 r.
  Wyświetleń: 1809
 614. XXXVI Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 31.03.2014 r.
  Wyświetleń: 1805
 615. Ogłoszenie o wydaniu decyzji odmawiającej uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie kurnika w Dąbrówce Łubniańskiej
  Wyświetleń: 1798
 616. Przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1797
 617. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Z.U.T.S. RUDATOM
  Wyświetleń: 1792
 618. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”
  Wyświetleń: 1791
 619. Przetarg na Budowę oświetlenia ulicznego w m. Luboszyce, w rejonie ulic: Bukowa, Akacjowa, Sosnowa, Jodłowa i Świerkowa
  Wyświetleń: 1789
 620. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2012 r.
  Wyświetleń: 1789
 621. Zarządzenie Nr 50 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1788
 622. Zarządzenie Nr 80 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1787
 623. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2009 r.
  Wyświetleń: 1786
 624. XLII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 29.10.2014 r.
  Wyświetleń: 1786
 625. Decyzja w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - "Regulacja cieku Jaźwinka (Bierdzańska Woda)
  Wyświetleń: 1781
 626. Informacja o liczbie wolnych miejsc w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach w roku szkolnym 2014/15
  Wyświetleń: 1781
 627. Zarządzenie Nr 111 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1762
 628. XXXII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 27.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1756
 629. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.
  Wyświetleń: 1754
 630. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie kierunków zagospodarowania obszaru złóż kruszywa naturalnego we wsi Brynica
  Wyświetleń: 1753
 631. XIV Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1753
 632. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1750
 633. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Elżbieta Syrytczyk, Dyrektor Publicznego Gimnzajum w Biadaczu
  Wyświetleń: 1747
 634. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2016 r.
  Wyświetleń: 1746
 635. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach
  Wyświetleń: 1742
 636. Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych...
  Wyświetleń: 1739
 637. Ogłoszenie o wyborze oferty na remont ulicy Zielonej w miejscowości Luboszyce
  Wyświetleń: 1735
 638. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łubniany z dnia 20 września 2009 r.
  Wyświetleń: 1731
 639. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 1729
 640. Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu - Kościół Jełowa oraz Kościół Kobylno
  Wyświetleń: 1728
 641. Zarządzenie Nr 16 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1726
 642. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1724
 643. Ogłoszenie o wyborze oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany"
  Wyświetleń: 1722
 644. Petycja NR 1/2015
  Wyświetleń: 1721
 645. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2013 r.
  Wyświetleń: 1711
 646. Ogłoszenie dot. projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Łubniany”
  Wyświetleń: 1710
 647. Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych w Kępie
  Wyświetleń: 1709
 648. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za 2013 r.
  Wyświetleń: 1707
 649. Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Nasza Wspólnota z Jełowej
  Wyświetleń: 1707
 650. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Budowa dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany”
  Wyświetleń: 1706
 651. Przetarg na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1701
 652. Uchwała Nr XXV/167/17
  Wyświetleń: 1699
 653. Ogłoszenie nt. przystąpienia do opracowania dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi gminnej ul. Zawadzka w m. Kępa
  Wyświetleń: 1695
 654. Zarządzenie Nr 60 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1693
 655. Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Łubniany z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ...
  Wyświetleń: 1693
 656. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1690
 657. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1688
 658. Przetarg na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2017/2018”
  Wyświetleń: 1686
 659. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru złoża kruszywa naturalnego "Biadacz" w Biadaczu
  Wyświetleń: 1686
 660. Zarządzenie Nr 71 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Łubniany
  Wyświetleń: 1684
 661. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016
  Wyświetleń: 1681
 662. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1680
 663. Zapytanie ofertowe na „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów – w granicach administracyjnych”
  Wyświetleń: 1675
 664. Zarządzenie Nr 34 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1673
 665. Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia ooś – dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na osiedlu w Luboszycach”
  Wyświetleń: 1672
 666. XXVIII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010-2014 - 27.05.2013 r.
  Wyświetleń: 1671
 667. Ogłoszenie o wyniku postępownia na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 1669
 668. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Regulacji cieku Jaźwinka"
  Wyświetleń: 1667
 669. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1663
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany na lata 2013 - 2028"
  Wyświetleń: 1663
 671. Przetarg na „Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej”
  Wyświetleń: 1655
 672. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za II kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 1654
 673. Uchwała Nr XXXV/245/18
  Wyświetleń: 1646
 674. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2017 - 2025
  Wyświetleń: 1646
 675. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 1644
 676. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji cieku Jaźwinka (Bierdzańska Woda)"
  Wyświetleń: 1639
 677. Przetarg na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
  Wyświetleń: 1638
 678. Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wprowadzanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania wsi Kępa
  Wyświetleń: 1632
 679. Przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1632
 680. Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie w ramach promocji projektu pn: „Budowa dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany”
  Wyświetleń: 1628
 681. Zarządzenie Nr 86 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1623
 682. Zapytanie ofertowe pn. Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka Łubniańska ul. Oleska dz. nr 403
  Wyświetleń: 1622
 683. Przetarg na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102 655 O ul. Ks. Klimasa wraz z przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi w miejscowości Brynica"
  Wyświetleń: 1619
 684. XII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 23.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1619
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 września 2011 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 1614
 686. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1611
 687. Zarządzenie Nr 91 Wójta Gminy Łubniany z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1604
 688. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
  Wyświetleń: 1601
 689. Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji cieku Jaźwinka"
  Wyświetleń: 1599
 690. Petycje 2015 r.
  Wyświetleń: 1599
 691. XXV Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 28.01.2013 r.
  Wyświetleń: 1598
 692. Petycje 2017 r.
  Wyświetleń: 1591
 693. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 1590
 694. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przebudowę drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica”
  Wyświetleń: 1590
 695. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 1590
 696. Zarządzenie Nr 93/10 Wójta Gminy Łubniany z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie dnia wolnego od pracy za przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 r. święto.
  Wyświetleń: 1578
 697. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa zespołu zaporowo - upustowego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 obręb Luboszyce"
  Wyświetleń: 1577
 698. Zarządzenie Nr 33 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1570
 699. XXXI Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 16.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1564
 700. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2006 r.
  Wyświetleń: 1563
 701. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
  Wyświetleń: 1562
 702. XXXIX Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010-2014 - 22.07.2014 r.
  Wyświetleń: 1562
 703. Protokół - wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi...
  Wyświetleń: 1561
 704. Ogłoszenie o wyborze ofert na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
  Wyświetleń: 1560
 705. Zarządzenie Nr 112 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1554
 706. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 1553
 707. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zorganizowaniu na terenie istniejącej hali magazynowej w Kępie skupu złomu metali kolorowych" obręb Kępa
  Wyświetleń: 1548
 708. Uchwała Nr XXX/206/17
  Wyświetleń: 1548
 709. Ogłoszenie wyników wyborów - II tura wyborów na Wójta
  Wyświetleń: 1547
 710. Informacja o wyborach dla wyborców niepełnosprawnych z Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1540
 711. Przetarg na „Remont ulicy Reymonta w m. Kępa gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 1539
 712. XXX Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010-2014 - 29.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1536
 713. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Realizacji zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesach R4 lub R5" zlokalizowanego na działce nr 355 k.m. 5 obręb Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 1531
 714. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2017 rok
  Wyświetleń: 1528
 715. Zarządzenie Nr 12 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1527
 716. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w części dotyczącej obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „BIADACZ” we wsi Biadacz - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 1522
 717. Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łubniany"
  Wyświetleń: 1515
 718. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 1513
 719. II Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 05.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1510
 720. Obwieszczenie w sprawie decyzji obejmującej Realizację Odkrywkowego Zakładu Górniczego eksploatującego złoże kruszywa naturalnego KĘPA 4
  Wyświetleń: 1507
 721. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1497
 722. IV Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 26.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1495
 723. III Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 17.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1493
 724. Zarządzenie Nr 4 z 2018 r.
  Wyświetleń: 1493
 725. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany, w części dotyczącej obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „BIADACZ” we wsi Biadacz
  Wyświetleń: 1489
 726. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1486
 727. Informacje dotyczące działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1483
 728. Przetarg na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III”
  Wyświetleń: 1483
 729. Zarządzenie Nr 52 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1483
 730. Petycja Nr 1/2016
  Wyświetleń: 1482
 731. Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany na lata 2012 -2032
  Wyświetleń: 1481
 732. Uchwała Nr XXXII/225/17
  Wyświetleń: 1476
 733. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu”
  Wyświetleń: 1470
 734. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Helena Plotnik, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 1461
 735. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 08.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1460
 736. Ogloszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz ...
  Wyświetleń: 1449
 737. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 6 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 52
  Wyświetleń: 1448
 738. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej – dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na osiedlu w Luboszycach”
  Wyświetleń: 1437
 739. Ogłoszenie o wyborze ofert na „Remont ulicy Reymonta w m. Kępa gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 1437
 740. Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Łubniany z dnia 2=1 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1437
 741. Oświadczenie majątkowe - Bernadeta Drąg
  Wyświetleń: 1436
 742. Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Nadleśnej w m. Jełowa”
  Wyświetleń: 1436
 743. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na osiedlu w Luboszycach”
  Wyświetleń: 1433
 744. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1433
 745. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej”
  Wyświetleń: 1432
 746. Uchwała Nr XXXII/226/17
  Wyświetleń: 1431
 747. Zarządzenie Nr 27 z 2018 r.
  Wyświetleń: 1430
 748. Ogłasza się konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015”
  Wyświetleń: 1429
 749. Uchwała Nr XXIII/144/16
  Wyświetleń: 1429
 750. Obwieszczenie dot. Projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2014 - 2017"
  Wyświetleń: 1428
 751. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na - Budowie dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych w Kępie, Gmina Łubniany
  Wyświetleń: 1425
 752. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 1425
 753. Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Luboszyce
  Wyświetleń: 1419
 754. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 1404
 755. Zarządzenie Nr 37 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1404
 756. Zarządzenie Nr 76 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kępa
  Wyświetleń: 1404
 757. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów...
  Wyświetleń: 1403
 758. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej ramach zadnia „Budowa dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany”
  Wyświetleń: 1401
 759. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża BIADACZ”.
  Wyświetleń: 1400
 760. Oferta na realizację zadania publicznego - ANIMATOR
  Wyświetleń: 1397
 761. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Łubniany z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1397
 762. Zarządzenie Nr 109 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1396
 763. Przetarg na "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
  Wyświetleń: 1395
 764. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej – dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na osiedlu w Luboszycach"
  Wyświetleń: 1395
 765. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1384
 766. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Brynica
  Wyświetleń: 1384
 767. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach
  Wyświetleń: 1381
 768. Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Luboszyce
  Wyświetleń: 1377
 769. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2014 rok
  Wyświetleń: 1376
 770. Uchwała Nr XXIII/154/16
  Wyświetleń: 1376
 771. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
  Wyświetleń: 1372
 772. Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Łubniany z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 lat
  Wyświetleń: 1371
 773. Ogłoszenie wyników wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1361
 774. Uchwała Nr XXII/139/16
  Wyświetleń: 1358
 775. Komunikat - Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnie
  Wyświetleń: 1354
 776. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
  Wyświetleń: 1354
 777. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Paweł Kochanek, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1350
 778. Zarządzenie Nr 106 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1349
 779. Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Łubniany z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Łubniany
  Wyświetleń: 1342
 780. Ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III”
  Wyświetleń: 1340
 781. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łubniany"
  Wyświetleń: 1339
 782. Petycja Nr 2/2016
  Wyświetleń: 1337
 783. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za III kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 1333
 784. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Łubniany z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Jełowa
  Wyświetleń: 1332
 785. Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Łubniany z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1332
 786. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Jełowej
  Wyświetleń: 1330
 787. Protokół - wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi - 2015
  Wyświetleń: 1330
 788. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2014 r.
  Wyświetleń: 1325
 789. Uchwała Nr XXX/208/17
  Wyświetleń: 1318
 790. Przetarg na „Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej tranzytowej Luboszyce - Kolanowice gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 1312
 791. Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy Łubniany w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej ...
  Wyświetleń: 1310
 792. Przetarg na "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2015/2016"
  Wyświetleń: 1305
 793. V Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 23.02.2015 r.
  Wyświetleń: 1305
 794. Przetarg na "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa ścieżek i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Łubniany na podstawie opracowanej koncepcji”
  Wyświetleń: 1302
 795. Ogłoszenie dot. projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Łubniany”
  Wyświetleń: 1296
 796. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brynicy
  Wyświetleń: 1295
 797. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1293
 798. Komunikat - Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1292
 799. VIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 29.06.2015 r.
  Wyświetleń: 1291
 800. Projekty uchwał - 2017 r.
  Wyświetleń: 1288
 801. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Łubniany...
  Wyświetleń: 1288
 802. Zarządzenie Nr 93 Wójta Gminy Łubniany z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu- Luboszyce
  Wyświetleń: 1281
 803. Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie w ramach promocji projektu pn: „Budowa dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany”
  Wyświetleń: 1279
 804. Zarządzenie Nr 8 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1275
 805. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - dot. wydania zezwolenia Gminie Łubniany na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka publicznej drogi gminnej , ulicy Zawadzkiej w Kępie
  Wyświetleń: 1272
 806. Zarządzenie Nr 40 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1271
 807. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 1270
 808. I Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 01.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1269
 809. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża kruszywa naturalnego ,,Biadacz” w Biadaczu
  Wyświetleń: 1269
 810. VII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 19.05.2015 r.
  Wyświetleń: 1267
 811. Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Łubniany z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 lat
  Wyświetleń: 1265
 812. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Łubniany z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kolanowice
  Wyświetleń: 1263
 813. IX Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 30.07.2015 r.
  Wyświetleń: 1262
 814. Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2015/2016"
  Wyświetleń: 1262
 815. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1258
 816. Postanowienie o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa ze złoża BIADACZ”
  Wyświetleń: 1258
 817. Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kępa
  Wyświetleń: 1253
 818. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Budowę dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany”
  Wyświetleń: 1252
 819. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa ze złoża BIADACZ”
  Wyświetleń: 1251
 820. Ogłoszenie o wyborze ofert na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Nadleśnej w m. Jełowa”
  Wyświetleń: 1241
 821. Postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia raportu ooś – dot. przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa ze złoża BIADACZ”
  Wyświetleń: 1228
 822. Zarzadzenie Nr 21 Wójta Gminy Łubniany z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1226
 823. Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany...
  Wyświetleń: 1224
 824. XXXVIII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010-2014 -23.06.2014 r.
  Wyświetleń: 1223
 825. XLIII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 12.11.2014 r.
  Wyświetleń: 1221
 826. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych ...
  Wyświetleń: 1218
 827. Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kępie
  Wyświetleń: 1218
 828. Komunikat Nr 3 GKW w Łubnianach - zmiana w składzie Komisji
  Wyświetleń: 1212
 829. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Łubniany z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1212
 830. Zarządzenie Nr 36 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1210
 831. Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
  Wyświetleń: 1208
 832. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Jełowa
  Wyświetleń: 1203
 833. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 1202
 834. Zarządzenie Nr 1 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1197
 835. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1196
 836. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa ze złoża BIADACZ”
  Wyświetleń: 1192
 837. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 października 2010 r. w sprawie podziału gminy Łubniany na obwody głosowania...
  Wyświetleń: 1190
 838. Ogłasza się kunsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na 2017 rok"
  Wyświetleń: 1188
 839. X Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 28.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1184
 840. Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz ...
  Wyświetleń: 1181
 841. Zarządzenie Nr 76 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1177
 842. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1175
 843. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Łubniany za 2015 rok
  Wyświetleń: 1168
 844. Budżet 2018 r.
  Wyświetleń: 1155
 845. VI Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 30.03.2015 r.
  Wyświetleń: 1154
 846. Zarządzenie Nr 117 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1154
 847. Przetarg na "Budowę terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną oraz budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany"
  Wyświetleń: 1144
 848. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Łubniany za rok 2015
  Wyświetleń: 1140
 849. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów w granicach administracyjnych
  Wyświetleń: 1136
 850. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1132
 851. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przebudowę drogi ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Łubniańska”
  Wyświetleń: 1131
 852. Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ...
  Wyświetleń: 1130
 853. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – dot. przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa ze złoża BIADACZ”
  Wyświetleń: 1130
 854. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za 2014 r.
  Wyświetleń: 1123
 855. Zarządzenie Nr 104 z 2017 r.
  Wyświetleń: 1119
 856. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża BIADACZ”
  Wyświetleń: 1116
 857. Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Łubniany z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1114
 858. XI Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 26.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1107
 859. Ogloszenie w sprawie rozpatrzenia oferty na realizcję zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 1106
 860. Ogłoszenie w sprawie przerwy w pracy Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1100
 861. Przetarg na „Przebudowa drogi ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Łubniańska”
  Wyświetleń: 1098
 862. Petycja Nr 4/2016
  Wyświetleń: 1093
 863. Zarządzenie Nr 90 z 2016 r.
  Wyświetleń: 1090
 864. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
  Wyświetleń: 1089
 865. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 1088
 866. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1084
 867. INFORMACJA (KOMUNIKAT) - głośna próba syren (6-8 czerwca 2017 r.)
  Wyświetleń: 1084
 868. DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1080
 869. Zarządzenie Nr 78 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 września 2011 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach ...
  Wyświetleń: 1074
 870. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za II kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1071
 871. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełowa”
  Wyświetleń: 1065
 872. Przetarg na „Budowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Masów”
  Wyświetleń: 1063
 873. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa ze złoża BIADACZ
  Wyświetleń: 1061
 874. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1058
 875. Komunikaty
  Wyświetleń: 1048
 876. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Luboszyce”
  Wyświetleń: 1032
 877. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: „Lokalizacja przenośnego urządzenia dozującego do oleju napędowego o pojemności 5000 l oraz lokalizacja przenośnego urządzenia do składowania oleju świeżego (nowego) 3 x 200 l”
  Wyświetleń: 1030
 878. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2015 r.
  Wyświetleń: 1024
 879. XIX Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 25.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1012
 880. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2016"
  Wyświetleń: 1005
 881. Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Luboszyce”
  Wyświetleń: 1001
 882. Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany
  Wyświetleń: 993
 883. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015
  Wyświetleń: 988
 884. XIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 988
 885. Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi oraz budowa miejsc parkingowych i odcinka kanalizacji deszczowej w Łubnianach ul. Osowska”
  Wyświetleń: 985
 886. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych ...
  Wyświetleń: 983
 887. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Łubniany z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej z terenu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 978
 888. Uchwała Nr XXXV/246/18
  Wyświetleń: 969
 889. Komunikat w sprawie wykonywanych prac taksacyjnych
  Wyświetleń: 965
 890. Uchwała Nr XXII/137/16
  Wyświetleń: 962
 891. Zarządzenie Nr 14 z 2017 r.
  Wyświetleń: 955
 892. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi oraz budowa miejsc parkingowych i odcinka kanalizacji deszczowej w Łubnianach ul. Osowska”
  Wyświetleń: 950
 893. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Luboszyce”.
  Wyświetleń: 949
 894. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego...
  Wyświetleń: 937
 895. Uchwała Nr XXVIII/188/17
  Wyświetleń: 930
 896. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa ścieżek i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Łubniany na podstawie opracowanej koncepcji”
  Wyświetleń: 929
 897. Przetarg na „Rozbudowę i nadbudowę istniejącego Przedszkola Publicznego w Kępie o dodatkowy oddział przedszkolny wraz z instalacjami wewnętrznymi”
  Wyświetleń: 928
 898. Zarządzenie Nr 3 z 2017 r.
  Wyświetleń: 928
 899. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów
  Wyświetleń: 927
 900. Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej
  Wyświetleń: 926
 901. Obwieszczenie informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Luboszyce”.
  Wyświetleń: 925
 902. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany”.
  Wyświetleń: 925
 903. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku - petycje skierowane do Wójta Gminy
  Wyświetleń: 925
 904. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 921
 905. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska - informacja o środowisku
  Wyświetleń: 920
 906. Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do Komisji Oceniającej oferty związane z realizacją zadań Gminy Łubniany w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej
  Wyświetleń: 919
 907. Zarządzenie Nr 14 z 2016 r.
  Wyświetleń: 908
 908. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku - petycje skierowane do Wójta Gminy
  Wyświetleń: 908
 909. I sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 900
 910. UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW w Urzędzie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 898
 911. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 896
 912. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 895
 913. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2016 r.
  Wyświetleń: 894
 914. Petycja Nr 3/2016
  Wyświetleń: 893
 915. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 892
 916. Zarządzenie Nr 22 z 2016 r.
  Wyświetleń: 887
 917. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 882
 918. Ogloszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz ...
  Wyświetleń: 882
 919. Ogloszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz ...
  Wyświetleń: 881
 920. Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz ...
  Wyświetleń: 877
 921. UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW w Urzędzie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 874
 922. Petycja Nr 1/2017
  Wyświetleń: 872
 923. XV Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 30.03.2016 r.
  Wyświetleń: 870
 924. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 866
 925. Sprawozdanie z badania jakości wody - sieć wodociągowa zasilana z ujęcia Kobylno - 15.03.2017
  Wyświetleń: 864
 926. Zarządzenie Nr 20 z 2016 r.
  Wyświetleń: 860
 927. Przetarg na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II”
  Wyświetleń: 853
 928. XVIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 - 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 853
 929. Zapytanie ofertowe - dot. składania ofert na wykonanie usługi pn. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Łubniany...
  Wyświetleń: 850
 930. Przetarg na „Adaptację budynku na potrzeby domu dziennego pobytu w Biadaczu”
  Wyświetleń: 847
 931. Uchwała Nr XXII/140/16
  Wyświetleń: 847
 932. Zarządzenie Nr 95 z 2016 r.
  Wyświetleń: 839
 933. Zarządzenie Nr 21.1 z 2016 r.
  Wyświetleń: 837
 934. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 836
 935. Zarządzenie Nr 91 z 2016 r.
  Wyświetleń: 836
 936. Uchwała Nr XXXIII/230/17
  Wyświetleń: 835
 937. Ogloszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz ...
  Wyświetleń: 831
 938. Zarządzenie Nr 21 z 2016 r.
  Wyświetleń: 831
 939. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Krystian Baldy, Wójt Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 828
 940. Zarządzenie Nr 9 z 2016 r.
  Wyświetleń: 818
 941. Zarządzenie Nr 17 z 2016 r.
  Wyświetleń: 815
 942. Zarządzenie Nr 44 z 2016 r.
  Wyświetleń: 812
 943. System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 811
 944. Uchwała Nr III/8/14
  Wyświetleń: 811
 945. XXXVIII sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 28.05.2018 r.
  Wyświetleń: 807
 946. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2015 rok
  Wyświetleń: 805
 947. Sesja Rady Gminy Łubniany - 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 805
 948. Uchwała Nr XXIII/147/16
  Wyświetleń: 803
 949. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 799
 950. Sesja Rady Gminy Łubniany - 23.02.2015 r.
  Wyświetleń: 799
 951. Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 799
 952. Zarządzenie Nr 62 z 2017 r.
  Wyświetleń: 797
 953. Sesja Rady Gminy Łubniany - 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 795
 954. Sesja Rady Gminy Łubniany - 29.06.2015 r.
  Wyświetleń: 794
 955. Sesja Rady Gminy Łubniany - 28.09.2015 r.
  Wyświetleń: 790
 956. Uchwała Nr XXX/207/17
  Wyświetleń: 790
 957. Zarządzenie Nr 4 z 2016 r.
  Wyświetleń: 790
 958. Uchwała Nr XXIII/149/16
  Wyświetleń: 788
 959. Zarządzenie Nr 101 z 2017 r.
  Wyświetleń: 786
 960. Ogłoszenie - wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych...
  Wyświetleń: 785
 961. Ogłoszenie o wyborze oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany”
  Wyświetleń: 785
 962. Uchwała Nr III/7/14
  Wyświetleń: 782
 963. Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.10.2015 r.
  Wyświetleń: 781
 964. Przetarg na "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2016/2017"
  Wyświetleń: 780
 965. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (...)
  Wyświetleń: 778
 966. Zarządzenie Nr 6 z 2016 r.
  Wyświetleń: 778
 967. Uchwała Nr III/9/14
  Wyświetleń: 773
 968. Ogłoszenie o wyborze ofert na „Budowę terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną oraz budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 766
 969. XVI Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 765
 970. Zarządzenie Nr 5 z 2016 r.
  Wyświetleń: 765
 971. Zarządzenie Nr 43 z 2016 r.
  Wyświetleń: 763
 972. Uchwała Nr III/5/14
  Wyświetleń: 760
 973. Zarządzenie Nr 15 z 2016 r.
  Wyświetleń: 760
 974. Zarządzenie Nr 13.1 z 2016 r.
  Wyświetleń: 755
 975. Uchwała Nr I/1/14
  Wyświetleń: 754
 976. Zarządzenie Nr 8 z 2016 r.
  Wyświetleń: 754
 977. Zarządzenie Nr 30 z 2016 r.
  Wyświetleń: 753
 978. Uchwała Nr III/6/14
  Wyświetleń: 752
 979. Uchwała Nr III/10/14
  Wyświetleń: 750
 980. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 748
 981. Zarządzenie Nr 18 z 2016 r.
  Wyświetleń: 746
 982. Ogłoszenie o wyborze ofert na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2016/2017”
  Wyświetleń: 745
 983. Przetarg na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”.
  Wyświetleń: 745
 984. Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.07.2015 r.
  Wyświetleń: 745
 985. Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych...
  Wyświetleń: 744
 986. Zarządzenie Nr 19 z 2016 r.
  Wyświetleń: 743
 987. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Artur Kansy - Budzicz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 740
 988. Zarządzenie Nr 13 z 2016 r.
  Wyświetleń: 739
 989. Zarządzenie Nr 46 z 2016 r.
  Wyświetleń: 739
 990. Zarządzenie Nr 31 z 2016 r.
  Wyświetleń: 738
 991. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Artur Baziuk, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej
  Wyświetleń: 737
 992. Zarządzenie Nr 11 z 2016 r.
  Wyświetleń: 734
 993. Oświadczenie majątkowe - Waldemar Brisch
  Wyświetleń: 733
 994. Sesja Rady Gminy Łubniany - 25.07.2016 r.
  Wyświetleń: 733
 995. Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.03.2016 r.
  Wyświetleń: 731
 996. XXXVII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 8.05.2014 r.
  Wyświetleń: 731
 997. Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.01.2015 r.
  Wyświetleń: 730
 998. Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.03.2015 r.
  Wyświetleń: 730
 999. Zarządzenie Nr 27 z 2016 r.
  Wyświetleń: 730
 1000. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – dot. przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa rowu melioracyjnego na długości 578 m wraz z budową jego odcinka ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 728
 1001. Uchwała Nr XXIII/152/16
  Wyświetleń: 724
 1002. Ogłasza się konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2016”
  Wyświetleń: 722
 1003. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Łubniany za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 721
 1004. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Małgorzata Dreier, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej
  Wyświetleń: 720
 1005. Sesja Rady Gminy Łubniany - 25.01.2016 r.
  Wyświetleń: 714
 1006. Oświadczenie majątkowe - Waldemar Kalina
  Wyświetleń: 713
 1007. Uchwała Nr III/13/14
  Wyświetleń: 713
 1008. Dane kontaktowe pracowników
  Wyświetleń: 710
 1009. Zarządzenie Nr 28 z 2016 r.
  Wyświetleń: 708
 1010. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjnej” na działkach: nr 233/12 i nr 233/10 a.m. 11 obręb Jełowa
  Wyświetleń: 706
 1011. Uchwała Nr II/4/14
  Wyświetleń: 705
 1012. Uchwała Nr IV/24/15
  Wyświetleń: 705
 1013. Informacja o działaniu podjętym wobec organu władzy publicznej przez podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 704
 1014. Uchwała Nr IV/25/15
  Wyświetleń: 704
 1015. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Alicja Kulikowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy
  Wyświetleń: 702
 1016. TEST
  Wyświetleń: 701
 1017. Zarządzenie Nr 16 z 2016 r.
  Wyświetleń: 701
 1018. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2015 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 700
 1019. Oświadczenie majątkowe - Albert Wiench
  Wyświetleń: 700
 1020. Uchwała Nr II/3/14
  Wyświetleń: 700
 1021. Uchwała Nr III/11/14
  Wyświetleń: 697
 1022. Zarządzenie Nr 26 z 2016 r.
  Wyświetleń: 696
 1023. Zarządzenie Nr 7 z 2016 r.
  Wyświetleń: 695
 1024. Sesja Rady Gminy Łubniany - 19.05.2015 r.
  Wyświetleń: 694
 1025. Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2017 r.
  Wyświetleń: 693
 1026. Uchwała Nr XXIII/151/16
  Wyświetleń: 693
 1027. Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.06.2016 r.
  Wyświetleń: 690
 1028. Uchwała Nr IV/15/15
  Wyświetleń: 686
 1029. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Krystian Czech, Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 685
 1030. Sesja Rady Gminy Łubniany - 23.11.2015 r.
  Wyświetleń: 685
 1031. Uchwała Nr IV/23/15
  Wyświetleń: 685
 1032. Uchwała Nr XXX/210/17
  Wyświetleń: 684
 1033. XVII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 27.06.2016 r.
  Wyświetleń: 684
 1034. Ogłoszenie o wyborze ofert na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II”
  Wyświetleń: 680
 1035. Uchwała Nr III/14/14
  Wyświetleń: 680
 1036. Zarządzenie Nr 12 z 2016 r.
  Wyświetleń: 680
 1037. Zarządzenie Nr 42 z 2016 r.
  Wyświetleń: 675
 1038. Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty na realizcję zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 671
 1039. Uchwała Nr IV/16/15
  Wyświetleń: 671
 1040. Uchwała Nr IV/18/15
  Wyświetleń: 671
 1041. Oferta na realizację zadania publicznego - ANIMATOR
  Wyświetleń: 670
 1042. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na dzień 1.01.2017 r.
  Wyświetleń: 669
 1043. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Małgorzata Maciuszek, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 666
 1044. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - jakość wody z ujęcia Kobylno
  Wyświetleń: 665
 1045. Sesja Rady Gminy Łubniany - 29.01.2018 r.
  Wyświetleń: 665
 1046. Uchwała Nr IV/29/15
  Wyświetleń: 665
 1047. Uchwała Nr IV/17/15
  Wyświetleń: 661
 1048. Zarządzenie Nr 23 z 2016 r.
  Wyświetleń: 661
 1049. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Helena Plotnik, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 658
 1050. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za 2015 r.
  Wyświetleń: 657
 1051. Uchwała Nr IV/22/15
  Wyświetleń: 655
 1052. Uchwała Nr IV/26/15
  Wyświetleń: 653
 1053. Zarządzenie Nr 37 z 2016 r.
  Wyświetleń: 653
 1054. Zarządzenie Nr 39 z 2016 r.
  Wyświetleń: 653
 1055. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Paweł Kochanek, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 652
 1056. Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa rowu melioracyjnego na długości 578 m wraz z budową jego odcinka ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 652
 1057. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Joanna Kurek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 651
 1058. Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 650
 1059. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Krzysztof Urbanek, Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 649
 1060. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 648
 1061. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Brygida Cebula, Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 648
 1062. Zarządzenie Nr 54 z 2016 r.
  Wyświetleń: 647
 1063. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubniany za 2016 rok
  Wyświetleń: 644
 1064. XXIII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2014-2018 - 28.11.2016 r.
  Wyświetleń: 643
 1065. Sesja Rady Gminy Łubniany - 19.12.2016 r.
  Wyświetleń: 642
 1066. Uchwała Nr III/12/14
  Wyświetleń: 642
 1067. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Justyna Tront, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy
  Wyświetleń: 641
 1068. Ogłoszenie - wyniki otwartych konkursów ofert
  Wyświetleń: 640
 1069. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku - petycje skierowane do Rady Gminy
  Wyświetleń: 636
 1070. Zarządzenie Nr 24 z 2016 r.
  Wyświetleń: 635
 1071. Zarządzenie Nr 26 z 2017 r.
  Wyświetleń: 633
 1072. Postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany”.
  Wyświetleń: 632
 1073. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa rowu melioracyjnego na długości 578 m wraz z budową jego odcinka ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 631
 1074. Ocena jakości wody w II kwartale 2017 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 18.07.2017 r.
  Wyświetleń: 631
 1075. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Joanna Małek, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie
  Wyświetleń: 630
 1076. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Grażyna Jarzębska, Inspektor ds. podatków i opłat
  Wyświetleń: 629
 1077. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Alicja Kulikowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy
  Wyświetleń: 627
 1078. Zarządzenie Nr 105 z 2016 r.
  Wyświetleń: 627
 1079. Sesja Rady Gminy Łubniany - 14.09.2016 r.
  Wyświetleń: 624
 1080. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Joanna Nalepka, Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 623
 1081. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Joanna Nalepka, Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 621
 1082. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - jakość wody z ujęcia Kobylno - 17.10.2016 r.
  Wyświetleń: 620
 1083. Archiwum Zakładowe
  Wyświetleń: 619
 1084. Uchwała Nr I/2/14
  Wyświetleń: 618
 1085. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 615
 1086. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Jolanta Koc, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach
  Wyświetleń: 615
 1087. Zarządzenie Nr 53 z 2016 r.
  Wyświetleń: 613
 1088. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Elżbieta Syrytczyk, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu
  Wyświetleń: 612
 1089. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa rowu melioracyjnego na długości 578 m wraz z budową jego odcinka ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 609
 1090. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Marek Zapisek
  Wyświetleń: 609
 1091. Uchwała Nr IV/19/15
  Wyświetleń: 607
 1092. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych i przebudowa dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461
  Wyświetleń: 607
 1093. Zarządzenie Nr 59 z 2017 r.
  Wyświetleń: 606
 1094. Rejestr żłobków i klubów dziecięcyh
  Wyświetleń: 601
 1095. Uchwała Nr IV/27/15
  Wyświetleń: 597
 1096. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....
  Wyświetleń: 595
 1097. Zarządzenie Nr 47 z 2016 r.
  Wyświetleń: 592
 1098. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Wiesława Palt, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach
  Wyświetleń: 590
 1099. Zarządzenie Nr 49 z 2016 r.
  Wyświetleń: 590
 1100. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania ch dla przedsięwzięcia Rozbudowa hali produkcyjnej płytek betonowych oraz węzła betoniarskiego w Jełowej
  Wyświetleń: 589
 1101. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na dzień 1.11.2017 r.
  Wyświetleń: 589
 1102. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Beata Bort, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół
  Wyświetleń: 585
 1103. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany - rozstrzygnięcie
  Wyświetleń: 584
 1104. Uchwała Nr IV/21/15
  Wyświetleń: 584
 1105. Zarządzenie Nr 115 z 2016 r.
  Wyświetleń: 583
 1106. Uchwała Nr XV/106/16
  Wyświetleń: 582
 1107. Zarządzenie Nr 29 z 2016 r.
  Wyświetleń: 582
 1108. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa rowu melioracyjnego na długości 578 m wraz z budową jego odcinka ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany”
  Wyświetleń: 582
 1109. Ocena jakości wody w III kwartale 2016 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 10.11.2016 r.
  Wyświetleń: 581
 1110. Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia Oferty Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany...
  Wyświetleń: 579
 1111. Uchwała Nr IV/20/15
  Wyświetleń: 579
 1112. Zarządzenie Nr 114 z 2016 r.
  Wyświetleń: 579
 1113. Zarządzenie Nr 41 z 2016 r.
  Wyświetleń: 579
 1114. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Anna Patelska
  Wyświetleń: 578
 1115. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych i przebudowa dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica...
  Wyświetleń: 578
 1116. Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.01.2017 r.
  Wyświetleń: 577
 1117. Uchwała Nr V/34/15
  Wyświetleń: 574
 1118. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 572
 1119. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 570
 1120. Sprawozdanie z badania jakości wody - sieć wodociągowa zasilana z ujęcia Kobylno - 09.09.2016
  Wyświetleń: 566
 1121. Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej - 6.12.2017 r.
  Wyświetleń: 564
 1122. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych i przebudowa dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica"
  Wyświetleń: 563
 1123. Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.09.2016 r.
  Wyświetleń: 563
 1124. Uchwała Nr XVI/111/16
  Wyświetleń: 563
 1125. Rejestr zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 561
 1126. Oświadczenie majątkowe - Anna Patelska
  Wyświetleń: 557
 1127. XXI Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 26.09.2016 r.
  Wyświetleń: 557
 1128. Oświadczenie majątkowe za 2015 - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany - Rafał Blaszczyk
  Wyświetleń: 556
 1129. Uchwała Nr XIX/123/16
  Wyświetleń: 556
 1130. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany”
  Wyświetleń: 553
 1131. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Norbert Dreier
  Wyświetleń: 548
 1132. Zarządzenie Nr 57 z 2016 r.
  Wyświetleń: 548
 1133. XX Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 14.09.2016 r.
  Wyświetleń: 547
 1134. Sprawozdanie z badania jakości wody - sieć wodociągowa zasilana z ujęcia Kobylno - 05.12.2016
  Wyświetleń: 545
 1135. Uchwała Nr XXIII/153/16
  Wyświetleń: 544
 1136. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 543
 1137. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 542
 1138. Ocena jakości wody w III kwartale 2017 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 16.10.2017 r.
  Wyświetleń: 542
 1139. Uchwała Nr VI/44/15
  Wyświetleń: 542
 1140. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Jarosław Krzyścin
  Wyświetleń: 541
 1141. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Józef Pilarczyk
  Wyświetleń: 540
 1142. Uchwała Nr V/33/15
  Wyświetleń: 540
 1143. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany – drugi nabór na przedmiotowe stanowisko
  Wyświetleń: 537
 1144. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Małgorzata Maciuszek, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 537
 1145. Zarządzenie Nr 66 z 2016 r.
  Wyświetleń: 536
 1146. Zarządzenie Nr 89 z 2016 r.
  Wyświetleń: 536
 1147. Uchwała Nr XIX/124/16
  Wyświetleń: 535
 1148. Uchwała Nr XIX/125/16
  Wyświetleń: 535
 1149. Uchwała NR VI/45/15
  Wyświetleń: 534
 1150. Uchwała Nr VI/39/15
  Wyświetleń: 532
 1151. Uchwała Nr VII/49/15
  Wyświetleń: 532
 1152. Uchwała Nr XVI/113/16
  Wyświetleń: 531
 1153. Obwieszczenie Tekstu Jednolitego
  Wyświetleń: 529
 1154. Uchwała Nr VI/40/15
  Wyświetleń: 529
 1155. Uchwała Nr VI/43/15
  Wyświetleń: 529
 1156. Zarządzenie Nr 4 z 2017 r.
  Wyświetleń: 529
 1157. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Ewald Fila
  Wyświetleń: 528
 1158. Przetarg na "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”
  Wyświetleń: 527
 1159. Zarządzenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 526
 1160. Uchwała Nr V/30/15
  Wyświetleń: 525
 1161. Zarządzenie Nr 64 z 2016 r.
  Wyświetleń: 524
 1162. Zarządzenie Nr 94 z 2016 r.
  Wyświetleń: 524
 1163. Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2017 r.
  Wyświetleń: 523
 1164. Oświadczenie majątkowe za rok 2015 - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany - Albert Wiench
  Wyświetleń: 522
 1165. Uchwała Nr IV/28/15
  Wyświetleń: 522
 1166. Przetarg na "Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Brynica etap II”
  Wyświetleń: 521
 1167. Uchwala Nr V/36/15
  Wyświetleń: 521
 1168. Uchwała Nr VII/48/15
  Wyświetleń: 521
 1169. Uchwała Nr XVII/114/16
  Wyświetleń: 521
 1170. Uchwała Nr XIX/122/16
  Wyświetleń: 520
 1171. Zarządzenie Nr 70 z 2016 r.
  Wyświetleń: 520
 1172. Uchwała NR VII/47/15
  Wyświetleń: 519
 1173. Zarządzenie Nr 65 z 2016 r.
  Wyświetleń: 519
 1174. Uchwała Nr V/32/15
  Wyświetleń: 517
 1175. Uchwała Nr XVII/117/16
  Wyświetleń: 517
 1176. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 517
 1177. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Waldemar Kalina
  Wyświetleń: 515
 1178. Uchwała Nr XVII/119/16
  Wyświetleń: 514
 1179. Uchwala Nr VI/41/15
  Wyświetleń: 513
 1180. Uchwała Nr XVII/115/16
  Wyświetleń: 513
 1181. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Konrad Pietrek
  Wyświetleń: 512
 1182. Zarządzenie Nr 38 z 2017 r.
  Wyświetleń: 510
 1183. Zarządzenie Nr 77 z 2016 r.
  Wyświetleń: 509
 1184. Uchwala Nr VI/42/15
  Wyświetleń: 508
 1185. Uchwała Nr VII/46/15
  Wyświetleń: 508
 1186. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych i przebudowa dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wielki...
  Wyświetleń: 508
 1187. Uchwała Nr XVI/112/16
  Wyświetleń: 507
 1188. Uchwała Nr V/35/15
  Wyświetleń: 506
 1189. Uchwała Nr XV/105/16
  Wyświetleń: 503
 1190. Uchwała Nr XVII/118/16
  Wyświetleń: 503
 1191. Uchwała Nr IX/62/15
  Wyświetleń: 502
 1192. Uchwała Nr V/38/15
  Wyświetleń: 501
 1193. Uchwała Nr VIII/60/15
  Wyświetleń: 501
 1194. Uchwała Nr X/68/15
  Wyświetleń: 501
 1195. Uchwała Nr XVI/110/16
  Wyświetleń: 501
 1196. Uchwała Nr XVIII/120/16
  Wyświetleń: 500
 1197. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Waldemar Brisch
  Wyświetleń: 497
 1198. Uchwała Nr V/37/15
  Wyświetleń: 497
 1199. Uchwała Nr XXVIII/186/17
  Wyświetleń: 497
 1200. Zarządzenie Nr 72 z 2016 r.
  Wyświetleń: 496
 1201. Uchwała Nr XVI/108/16
  Wyświetleń: 495
 1202. Uchwała Nr V/31/15
  Wyświetleń: 494
 1203. Uchwała Nr X/65/15
  Wyświetleń: 494
 1204. Zarządzenie Nr 25 z 2016 r.
  Wyświetleń: 493
 1205. Zarządzenie Nr 71 z 2016 r.
  Wyświetleń: 493
 1206. Uchwała Nr XVI/107/16
  Wyświetleń: 490
 1207. Zarządzenie Nr 69 z 2016 r.
  Wyświetleń: 486
 1208. Uchwała Nr XII/77/15
  Wyświetleń: 485
 1209. Uchwała Nr XIX/121/16
  Wyświetleń: 484
 1210. Uchwała Nr XVI/109/16
  Wyświetleń: 484
 1211. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 483
 1212. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Maria Waleska
  Wyświetleń: 483
 1213. Zarządzenie Nr 68 z 2016 r.
  Wyświetleń: 482
 1214. Uchwała Nr X/64/15
  Wyświetleń: 481
 1215. Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu Autobus szkolny marki JELCZ L090M/S
  Wyświetleń: 481
 1216. Uchwała Nr XIII/93/15
  Wyświetleń: 480
 1217. Uchwała Nr XXIV/155/16
  Wyświetleń: 479
 1218. Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krzysztof Urbanek, Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 478
 1219. Zarządzenia Wójta 2018 r.
  Wyświetleń: 478
 1220. Uchwała Nr X/69/15
  Wyświetleń: 476
 1221. Uchwała Nr VIII/59/15
  Wyświetleń: 475
 1222. Zarządzenie Nr 88 z 2016 r.
  Wyświetleń: 473
 1223. Uchwała Nr VIII/61/15
  Wyświetleń: 471
 1224. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: .: „Budowa ścieżek rowerowych i przebudowa dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z gminą Dobrzeń Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica...
  Wyświetleń: 469
 1225. Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ul. Staroopolskiej
  Wyświetleń: 469
 1226. Uchwała Nr VIII/54/15
  Wyświetleń: 469
 1227. Uchwała Nr VIII/57/15
  Wyświetleń: 466
 1228. Oświadczenie majątkowe - Maria Waleska
  Wyświetleń: 465
 1229. Zarządzenie Nr 58 z 2016 r.
  Wyświetleń: 465
 1230. Uchwała Nr X/66/15
  Wyświetleń: 464
 1231. Zarządzenie Nr 80 z 2016 r.
  Wyświetleń: 464
 1232. Oświadczenie majątkowe - Norbert Dreier
  Wyświetleń: 462
 1233. Uchwała Nr XI/71/15
  Wyświetleń: 460
 1234. Uchwała Nr XXXII/223/17
  Wyświetleń: 458
 1235. Zarządzenie Nr 62 z 2016 r.
  Wyświetleń: 458
 1236. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Krystian Czech, Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 455
 1237. Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.06.2017 r.
  Wyświetleń: 455
 1238. Uchwała Nr XXX/205/17
  Wyświetleń: 454
 1239. Uchwała Nr XX/126/16
  Wyświetleń: 453
 1240. Uchwała Nr XXI/134/16
  Wyświetleń: 453
 1241. Zarządzenie Nr 103 z 2017 r.
  Wyświetleń: 452
 1242. Uchwala Nr XXI/132/16
  Wyświetleń: 450
 1243. Uchwała Nr XII/76/15
  Wyświetleń: 448
 1244. Uchwała Nr XII/78/15
  Wyświetleń: 448
 1245. Uchwała Nr XIII/85/15
  Wyświetleń: 448
 1246. Uchwała Nr XII/75/15
  Wyświetleń: 447
 1247. Uchwała Nr XV/98/16
  Wyświetleń: 447
 1248. Uchwała Nr XII/80/15
  Wyświetleń: 446
 1249. Uchwała Nr XV/99/16
  Wyświetleń: 446
 1250. Postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany”
  Wyświetleń: 445
 1251. Uchwała Nr X/67/15
  Wyświetleń: 445
 1252. Uchwała Nr XIII/90/15
  Wyświetleń: 445
 1253. Uchwała Nr XII/82/15
  Wyświetleń: 444
 1254. Uchwała Nr XXI/133/16
  Wyświetleń: 443
 1255. Zarządzenie Nr 59 z 2016 r.
  Wyświetleń: 443
 1256. Zarządzenie Nr 61 z 2016 r.
  Wyświetleń: 443
 1257. Uchwała Nr XI/70/15
  Wyświetleń: 442
 1258. Uchwała Nr XXI/136/16
  Wyświetleń: 442
 1259. Oświadczenie majątkowe - Józef Pilarczyk
  Wyświetleń: 440
 1260. Uchwała Nr XXIII/148/16
  Wyświetleń: 440
 1261. Uchwała Nr XII/83/15
  Wyświetleń: 439
 1262. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego Przedszkola Publicznego w Kępie o dodatkowy oddział przedszkolny wraz z instalacjami
  Wyświetleń: 439
 1263. Zarządzenie Nr 74 z 2016 r.
  Wyświetleń: 439
 1264. Uchwała Nr XXI/130/16
  Wyświetleń: 438
 1265. Uchwała Nr XIII/92/15
  Wyświetleń: 437
 1266. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2017 r.
  Wyświetleń: 436
 1267. Uchwała Nr XI/72/15
  Wyświetleń: 436
 1268. Zarządzenie Nr 85 z 2016 r.
  Wyświetleń: 436
 1269. Przetarg na "Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehab. i Rekr. – część połudn." (II post.)
  Wyświetleń: 435
 1270. Uchwała Nr VIII/53/15
  Wyświetleń: 435
 1271. Uchwała Nr XX/127/16
  Wyświetleń: 434
 1272. Przetarg na "Budowę drogi ul. Dębowej w miejscowości Kolanowice”
  Wyświetleń: 433
 1273. Uchwała Nr XIII/87/15
  Wyświetleń: 433
 1274. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany”
  Wyświetleń: 433
 1275. Zarządzenie Nr 104 z 2016 r.
  Wyświetleń: 433
 1276. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielny referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 432
 1277. Uchwała Nr XIII/89/15
  Wyświetleń: 431
 1278. Uchwała Nr XV/103/16
  Wyświetleń: 431
 1279. Uchwała Nr XII/74/15
  Wyświetleń: 430
 1280. Uchwała Nr XIV/94/16
  Wyświetleń: 430
 1281. Uchwała Nr XIV/95/16
  Wyświetleń: 430
 1282. Uchwała Nr XV/102/16
  Wyświetleń: 430
 1283. Uchwała Nr XXIV/162/16
  Wyświetleń: 429
 1284. Uchwała Nr XXI/135/16
  Wyświetleń: 428
 1285. Uchwała Nr XXX/209/17
  Wyświetleń: 428
 1286. Ocena jakości wody w I kwartale 2017 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 19.04.2017 r.
  Wyświetleń: 427
 1287. Uchwała Nr VIII/58/15
  Wyświetleń: 425
 1288. Zarządzenie Nr 5 z 2017 r.
  Wyświetleń: 425
 1289. Uchwała Nr XIII/86/15
  Wyświetleń: 423
 1290. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 308 położonej w obrębie Łubniany, gmina Łubniany
  Wyświetleń: 423
 1291. Uchwała Nr VIII/55/15
  Wyświetleń: 422
 1292. Uchwała Nr VIII/56/15
  Wyświetleń: 419
 1293. Uchwała Nr XI/73/15
  Wyświetleń: 419
 1294. Uchwała Nr XIII/88/15
  Wyświetleń: 416
 1295. Uchwała Nr XV/100/16
  Wyświetleń: 416
 1296. Uchwała Nr XXIV/165/16
  Wyświetleń: 415
 1297. Uchwała Nr XIII/91/15
  Wyświetleń: 414
 1298. Uchwała Nr XXV/169/17
  Wyświetleń: 414
 1299. Przetarg na "Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część połudn."
  Wyświetleń: 413
 1300. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Regina Polok, Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
  Wyświetleń: 412
 1301. Uchwała Nr XXI/131/16
  Wyświetleń: 412
 1302. Uchwała Nr XIV/96/16
  Wyświetleń: 411
 1303. Uchwała Nr XXIII/145/16
  Wyświetleń: 411
 1304. Uchwała Nr XII/81/15
  Wyświetleń: 410
 1305. Zarządzenie Nr 56 z 2016 r.
  Wyświetleń: 410
 1306. Uchwała Nr XIV/97/16
  Wyświetleń: 408
 1307. Zarządzenie Nr 100 z 2016 r.
  Wyświetleń: 408
 1308. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 407
 1309. Zarządzenie Nr 27 z 2017 r.
  Wyświetleń: 406
 1310. Uchwała Nr XXV/168/17
  Wyświetleń: 405
 1311. Uchwała Nr XXIV/164/16
  Wyświetleń: 404
 1312. Zarządzenie Nr 81 z 2016 r.
  Wyświetleń: 404
 1313. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Grażyna Jarzębska, Inspektor ds. podatków i opłat
  Wyświetleń: 402
 1314. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Joanna Małek, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie
  Wyświetleń: 402
 1315. Uchwała Nr XXV/171/17
  Wyświetleń: 399
 1316. Zarządzenie Nr 78 z 2016 r.
  Wyświetleń: 398
 1317. Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełow
  Wyświetleń: 398
 1318. Uchwała Nr XV/101/16
  Wyświetleń: 397
 1319. Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubniany
  Wyświetleń: 395
 1320. Uchwała Nr XXII/143/16
  Wyświetleń: 395
 1321. Zarządzenie Nr 87 z 2017 r.
  Wyświetleń: 395
 1322. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Bernadeta Drąg
  Wyświetleń: 394
 1323. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Brygida Cebula, Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 394
 1324. Uchwała Nr XII/79/15
  Wyświetleń: 394
 1325. Uchwała Nr XV/104/16
  Wyświetleń: 394
 1326. Uchwała Nr XXXIII/232/17
  Wyświetleń: 394
 1327. Rejestr placówek publicznych prowadzonych przez osoby inne niż JST
  Wyświetleń: 393
 1328. XXVIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018 - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 393
 1329. XXIX Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 26.06.2017 r.
  Wyświetleń: 392
 1330. „Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany – informacja o wynikach naboru”
  Wyświetleń: 391
 1331. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa
  Wyświetleń: 388
 1332. Zarządzenie Nr 99 z 2016 r.
  Wyświetleń: 388
 1333. Uchwała Nr XXII/141/16
  Wyświetleń: 385
 1334. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Gminie Łubniany
  Wyświetleń: 384
 1335. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Justyna Tront, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy
  Wyświetleń: 382
 1336. Uchwała Nr VIII/51/15
  Wyświetleń: 382
 1337. Oświadczenie majątkowe za 2015 r. - Ryszard Buchta
  Wyświetleń: 381
 1338. Uchwała Nr XXII/142/16
  Wyświetleń: 377
 1339. Projekty uchwał - 2018 r.
  Wyświetleń: 374
 1340. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 372
 1341. Zarządzenie Nr 84 z 2016 r.
  Wyświetleń: 370
 1342. Uchwała Nr XIII/84/15
  Wyświetleń: 368
 1343. Uchwała Nr XXIX/193/17
  Wyświetleń: 368
 1344. Oświadczenie majątkowe - Ryszard Buchta
  Wyświetleń: 367
 1345. Zarządzenie Nr 113 z 2016 r.
  Wyświetleń: 367
 1346. Sesja Rady Gminy Łubniany - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 365
 1347. Uchwała Nr VIII/52/15
  Wyświetleń: 364
 1348. Zarządzenie Nr 24 z 2017 r.
  Wyświetleń: 363
 1349. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.;"Budowa sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany"
  Wyświetleń: 361
 1350. Zarządzenie Nr 101 z 2016 r.
  Wyświetleń: 361
 1351. Zarządzenie Nr 10 z 2017 r.
  Wyświetleń: 359
 1352. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany - drugi nabór na przedmiotowe stanowisko – informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 358
 1353. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...
  Wyświetleń: 357
 1354. Zarządzenie Nr 107 z 2016 r.
  Wyświetleń: 353
 1355. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, Budowa sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany
  Wyświetleń: 351
 1356. Zarządzenie Nr 86 z 2016 r.
  Wyświetleń: 350
 1357. Uchwała Nr XXIV/163/16
  Wyświetleń: 349
 1358. Uchwała Nr XXIV/166/16
  Wyświetleń: 349
 1359. Zarządzenie Nr 102 z 2017 r.
  Wyświetleń: 345
 1360. Uchwała Nr XXIX/194/17
  Wyświetleń: 343
 1361. Zarządzenie Nr 79 z 2017 r.
  Wyświetleń: 343
 1362. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.;"Budowa sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany"
  Wyświetleń: 341
 1363. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Beata Bort, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach
  Wyświetleń: 341
 1364. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku - petycje skierowane do Rady Gminy
  Wyświetleń: 340
 1365. Uchwała Nr XXIX/199/17
  Wyświetleń: 339
 1366. Uchwała Nr XXXII/222/17
  Wyświetleń: 339
 1367. Zarządzenie Nr 63 z 2017 r.
  Wyświetleń: 339
 1368. Zarządzenie Nr 21 z 2017 r.
  Wyświetleń: 334
 1369. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Adaptacja istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność związaną z odzyskiem miedzi z kabli energetycznych
  Wyświetleń: 334
 1370. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 333
 1371. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
  Wyświetleń: 332
 1372. Zarządzenie Nr 83 z 2017 r.
  Wyświetleń: 332
 1373. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
  Wyświetleń: 328
 1374. Uchwała Nr XXIV/160/16
  Wyświetleń: 327
 1375. Uchwała Nr XXIX/190/17
  Wyświetleń: 327
 1376. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 326
 1377. Zarządzenie Nr 67 z 2017 r.
  Wyświetleń: 326
 1378. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Jolanta Koc, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach
  Wyświetleń: 325
 1379. „Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany – informacja o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu”
  Wyświetleń: 323
 1380. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 323
 1381. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Artur Baziuk, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej
  Wyświetleń: 322
 1382. Uchwała Nr XXV/170/17
  Wyświetleń: 322
 1383. Zarządzenie Nr 22 z 2017 r.
  Wyświetleń: 322
 1384. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za 2016 r.
  Wyświetleń: 320
 1385. Uchwała Nr XXXII/224/17
  Wyświetleń: 320
 1386. Zarządzenie Nr 64 z 2017 r.
  Wyświetleń: 319
 1387. Zarządzenie Nr 23 z 2017 r.
  Wyświetleń: 317
 1388. Sesja Rady Gminy Łubniany - 18.12.2017 r.
  Wyświetleń: 316
 1389. Uchwała Nr XXIX/189/17
  Wyświetleń: 315
 1390. Uchwała Nr XXXIII/233/17
  Wyświetleń: 315
 1391. Zarządzenie Nr 71 z 2017 r.
  Wyświetleń: 313
 1392. Ocena jakości wody w IV kwartale 2017 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 312
 1393. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Małgorzata Dreier, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej
  Wyświetleń: 312
 1394. Uchwała Nr XXIX/200/17
  Wyświetleń: 312
 1395. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
  Wyświetleń: 311
 1396. Zarządzenie Nr 122 z 2017 r.
  Wyświetleń: 311
 1397. Zarządzenie Nr 78 z 2017 r.
  Wyświetleń: 311
 1398. Uchwała Nr XXX/202/17
  Wyświetleń: 310
 1399. Zarządzenie Nr 89 z 2017 r.
  Wyświetleń: 310
 1400. Zarządzenie Nr 92 z 2017 r.
  Wyświetleń: 310
 1401. Ocena jakości wody w ramach wstępnego monitoringu promieniotwórczego - sieć wodociągowa zasilana z Kobylna
  Wyświetleń: 309
 1402. Uchwała Nr VII/50/15
  Wyświetleń: 305
 1403. Uchwała Nr XXIV/156/16
  Wyświetleń: 304
 1404. Postanowienie WS. PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KĘPA, SPORZĄDZANEJ W RAMACH PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 303
 1405. Uchwała Nr XXIX/198/17
  Wyświetleń: 303
 1406. Zarządzenie Nr 127 z 2017 r.
  Wyświetleń: 303
 1407. Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 302
 1408. Uchwała Nr XXXII/227/17
  Wyświetleń: 302
 1409. Sesja Rady Gminy Łubniany - 27.11.2017 r.
  Wyświetleń: 300
 1410. Uchwała Nr XXIX/191/17
  Wyświetleń: 300
 1411. Ocena jakości wody w ramach wstępnego monitoringu promieniotwórczego - sieć wodociągowa zasilana z Opola
  Wyświetleń: 299
 1412. Zarządzenie Nr 39 z 2017 r.
  Wyświetleń: 299
 1413. Zarządzenie Nr 75 z 2017 r.
  Wyświetleń: 299
 1414. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Joanna Kurek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
  Wyświetleń: 296
 1415. Zawiadomienie stron postępowania o prowadzonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność...
  Wyświetleń: 296
 1416. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
  Wyświetleń: 294
 1417. Zarządzenie Nr 58 z 2017 r.
  Wyświetleń: 294
 1418. Zarządzenie Nr 65 z 2017 r.
  Wyświetleń: 294
 1419. Uchwała Nr XXIX/197/17
  Wyświetleń: 292
 1420. Uchwała Nr XXIX/196/17
  Wyświetleń: 291
 1421. Oświadczenie majątkowe - Rafał Blaszczyk
  Wyświetleń: 290
 1422. Uchwała Nr XXVI/177/17
  Wyświetleń: 289
 1423. Zawiadomienie w sprawie prowadzonego postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowa sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany
  Wyświetleń: 287
 1424. Uchwała Nr XVII/114/16
  Wyświetleń: 286
 1425. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
  Wyświetleń: 285
 1426. Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełowa”
  Wyświetleń: 282
 1427. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”
  Wyświetleń: 282
 1428. Uchwała Nr XXX/203/17
  Wyświetleń: 281
 1429. Zarządzenie Nr 66 z 2017 r.
  Wyświetleń: 281
 1430. Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegasjącego na adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność związaną z odzyskiem miedzi z kabli energetycznych
  Wyświetleń: 280
 1431. Uchwała Nr X/63/15
  Wyświetleń: 278
 1432. Zarządzenie Nr 49 z 2017 r.
  Wyświetleń: 278
 1433. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Łubniany - rozstrzygnięcie
  Wyświetleń: 276
 1434. Oświadczenie majątkowe - Konrad Pietrek
  Wyświetleń: 276
 1435. Uchwała Nr XXIV/161/16
  Wyświetleń: 275
 1436. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełowa”
  Wyświetleń: 274
 1437. Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 30.06.2017 r. na wniosek inwestora - MONTEX Artur Wysocki, ul. Oleska 48, Dąbrówka Łubniańska, 46 – 024 Łubniany w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 273
 1438. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
  Wyświetleń: 273
 1439. Uchwała Nr XXX/204/17
  Wyświetleń: 273
 1440. XXXIV sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 29.01.2018 r.
  Wyświetleń: 273
 1441. Zarządzenie Nr 105 z 2017 r.
  Wyświetleń: 273
 1442. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego w dniu 30.06.2017r. na wniosek inwestora - MONTEX Artur Wysocki, ul. Oleska 48, Dąbrówka Łubniańska, 46 – 024 Łubniany w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
  Wyświetleń: 272
 1443. Zarządzenie Nr 73 z 2017 r.
  Wyświetleń: 271
 1444. Zarządzenie Nr 11 z 2017 r.
  Wyświetleń: 270
 1445. Oświadczenie majątkowe 2017 r. - Przemysław Ryniak, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 269
 1446. Zarządzenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
  Wyświetleń: 264
 1447. Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wgladu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla miejscowości Brynica, Kolanowice, Luboszyce, Łubniany
  Wyświetleń: 261
 1448. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów” - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 260
 1449. Zarządzenie Nr 100 z 2017 r.
  Wyświetleń: 255
 1450. Zarządzenie Nr 18 z 2017 r.
  Wyświetleń: 253
 1451. XXXI Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 252
 1452. Uchwała Nr XXXI/211/17
  Wyświetleń: 247
 1453. Zarządzenie Nr 7 z 2017 r.
  Wyświetleń: 247
 1454. Uchwała Nr XXVII/182/17
  Wyświetleń: 245
 1455. Zarządzenie Nr 36 z 2017 r.
  Wyświetleń: 245
 1456. Zarządzenie Nr 81 z 2017 r.
  Wyświetleń: 245
 1457. Zarządzenie Nr 33 z 2017 r.
  Wyświetleń: 244
 1458. Uchwała Nr XXIX/195/17
  Wyświetleń: 243
 1459. Uchwała Nr XXVI/174/17
  Wyświetleń: 243
 1460. Zarządzenie Nr 31 z 2017 r.
  Wyświetleń: 241
 1461. Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Adaptacja istniejących budynków w Dąbrówce Łub. pod działalność związaną z odzyskiem miedzi z kabli energetycznych"
  Wyświetleń: 241
 1462. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 240
 1463. Uchwała Nr XXVI/178/17
  Wyświetleń: 240
 1464. Zarządzenie Nr 32 z 2017 r.
  Wyświetleń: 240
 1465. Oświadczenie majątkowe 2017 r. - Helena Plotnik, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach
  Wyświetleń: 239
 1466. Zarządzenie Nr 6 z 2018 r.
  Wyświetleń: 239
 1467. Uchwała Nr XXVI/176/17
  Wyświetleń: 237
 1468. Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Regina Polok, Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
  Wyświetleń: 236
 1469. Uchwała Nr XXXIII/228/17
  Wyświetleń: 236
 1470. Zarządzenie Nr 54 z 2017 r.
  Wyświetleń: 236
 1471. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 235
 1472. Zarządzenie Nr 76 z 2016 r.
  Wyświetleń: 235
 1473. Zarządzenie Nr 19 z 2017 r.
  Wyświetleń: 234
 1474. „Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany – informacja o wynikach naboru”
  Wyświetleń: 232
 1475. Zarządzenie Nr 114 z 2017 r.
  Wyświetleń: 232
 1476. Uchwała Nr XXVII/184/17
  Wyświetleń: 231
 1477. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.11.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica oraz Dąbrówka Łubniańska – Jełowa”
  Wyświetleń: 230
 1478. Zarządzenie Nr 70 z 2017 r.
  Wyświetleń: 230
 1479. Zarządzenie Nr 20 z 2017 r.
  Wyświetleń: 229
 1480. „Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Łubniany – informacja o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu”
  Wyświetleń: 228
 1481. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 228
 1482. Uchwała Nr XXIV/159/16
  Wyświetleń: 228
 1483. Zarządzenie Nr 13 z 2017 r.
  Wyświetleń: 228
 1484. Zarządzenie Nr 52 z 2017 r.
  Wyświetleń: 228
 1485. Zarządzenie Nr 91 z 2017 r.
  Wyświetleń: 225
 1486. Uchwała Nr XXVI/175/17
  Wyświetleń: 222
 1487. Zarządzenie Nr 34 z 2017 r.
  Wyświetleń: 218
 1488. XXXIII sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 18.12.2017 r.
  Wyświetleń: 217
 1489. Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.
  Wyświetleń: 216
 1490. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej
  Wyświetleń: 215
 1491. Zarządzenie Nr 72 z 2017 r.
  Wyświetleń: 215
 1492. Zarządzenie Nr 35 z 2017 r.
  Wyświetleń: 214
 1493. Zarządzenie Nr 55 z 2017 r.
  Wyświetleń: 214
 1494. Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.
  Wyświetleń: 213
 1495. Zarządzenie Nr 50 z 2017 r.
  Wyświetleń: 211
 1496. Zarządzenie Nr 53 z 2017 r.
  Wyświetleń: 209
 1497. Uchwała Nr XXVII/183/17
  Wyświetleń: 207
 1498. Uchwała Nr XXVII/181/17
  Wyświetleń: 206
 1499. Uchwała Nr XXXI/221/17
  Wyświetleń: 206
 1500. Uchwała Nr XXVII/179/17
  Wyświetleń: 205
 1501. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany - rozstrzygnięcie
  Wyświetleń: 202
 1502. Zarządzenie Nr 43 z 2017 r.
  Wyświetleń: 202
 1503. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.
  Wyświetleń: 201
 1504. Uchwała Nr XXXI/217/17
  Wyświetleń: 201
 1505. Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 200
 1506. Zarządzenie Nr 29 z 2017 r.
  Wyświetleń: 196
 1507. Zarządzenie Nr 56 z 2017 r.
  Wyświetleń: 196
 1508. Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 4 października 2016 r. wobec ...
  Wyświetleń: 195
 1509. Zarządzenie Nr 97 z 2017 r.
  Wyświetleń: 195
 1510. Uchwała Nr XXXI/213/17
  Wyświetleń: 194
 1511. Zarządzenie Nr 15 z 2018 r.
  Wyświetleń: 194
 1512. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Samodzielny referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany - rozstrzygnięcie
  Wyświetleń: 193
 1513. Ogłasza się konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018”
  Wyświetleń: 192
 1514. Zarządzenie Nr 41 z 2017 r.
  Wyświetleń: 192
 1515. XXXVII sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 20.04.2018 r.
  Wyświetleń: 191
 1516. Zarządzenie Nr 42 z 2017 r.
  Wyświetleń: 191
 1517. Zarządzenie Nr 46 z 2017 r.
  Wyświetleń: 190
 1518. Zarządzenie Nr 47 z 2017 r.
  Wyświetleń: 190
 1519. Zarządzenie Nr 63 z 2016 r.
  Wyświetleń: 190
 1520. Uchwała Nr XXXI/219/17
  Wyświetleń: 188
 1521. Uchwała Nr XXVII/185/17
  Wyświetleń: 187
 1522. Zarządzenie Nr 30 z 2017 r.
  Wyświetleń: 187
 1523. Zarządzenie Nr 48 z 2017 r.
  Wyświetleń: 187
 1524. Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
  Wyświetleń: 185
 1525. Zarządzenie Nr 98 z 2017 r.
  Wyświetleń: 184
 1526. „Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany – informacja o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu”
  Wyświetleń: 183
 1527. Uchwała Nr XXVI/172/17
  Wyświetleń: 183
 1528. XXXV sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 21.02.2018 r.
  Wyświetleń: 183
 1529. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 29.03.2018
  Wyświetleń: 182
 1530. Oświadczenie majątkowe 2017 r. - Elżbieta Syrytczyk, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Biadaczu
  Wyświetleń: 179
 1531. Zarządzenie Nr 7 z 2018 r.
  Wyświetleń: 178
 1532. Uchwała Nr XXXIV/240/18
  Wyświetleń: 175
 1533. "Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Samodzielny referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany - informacja o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu"
  Wyświetleń: 172
 1534. Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
  Wyświetleń: 172
 1535. Zarządzenie Nr 21 z 2018 r.
  Wyświetleń: 171
 1536. Uchwała Nr XXXIV/237/18
  Wyświetleń: 168
 1537. Zawiadomienie stron postępowania o prowadzonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność zw
  Wyświetleń: 168
 1538. Uchwała Nr XXXI/220/17
  Wyświetleń: 159
 1539. Uchwała Nr XXXI/215/17
  Wyświetleń: 156
 1540. Uchwała Nr XXXI/216/17
  Wyświetleń: 154
 1541. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 29.03.2018
  Wyświetleń: 153
 1542. Zawiadomienie stron postępowania o prowadzonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej - 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 152
 1543. Uchwała Nr XXXI/214/17
  Wyświetleń: 147
 1544. Oświadczenie majątkowe - Ewald Fila
  Wyświetleń: 146
 1545. Uchwała Nr XXXI/212/17
  Wyświetleń: 146
 1546. Uchwała Nr XXXIV/244/18
  Wyświetleń: 146
 1547. Uchwała Nr XXXIV/238/18
  Wyświetleń: 145
 1548. Zawiadomienie O naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany - 2018
  Wyświetleń: 145
 1549. Uchwała Nr XXIX/189/17
  Wyświetleń: 144
 1550. Uchwała Nr XXXI/218/17
  Wyświetleń: 143
 1551. Zarządzenie Nr 12 z 2018 r.
  Wyświetleń: 138
 1552. Uchwała Nr XXXIV/243/18
  Wyświetleń: 137
 1553. Uchwała Nr XXXIV/241/18
  Wyświetleń: 136
 1554. Uchwała Nr XXXIV/239/18
  Wyświetleń: 134
 1555. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - 11.04.2018 r.
  Wyświetleń: 133
 1556. Uchwała Nr XXXIV/242/18
  Wyświetleń: 130
 1557. Zarządzenie Nr 14 z 2018 r.
  Wyświetleń: 130
 1558. Uchwała Nr XXXIV/236/18
  Wyświetleń: 125
 1559. Zarządzenie Nr 11 z 2018 r.
  Wyświetleń: 125
 1560. Uchwała Nr XXVI/174/17
  Wyświetleń: 124
 1561. Zarządzenie Nr 16.1 z 2018 r.
  Wyświetleń: 123
 1562. Zarządzenie Nr 17 z 2018 r.
  Wyświetleń: 123
 1563. Uchwała Nr XXXIV/234/18
  Wyświetleń: 120
 1564. Zarządzenie Nr 36 z 2018 r.
  Wyświetleń: 117
 1565. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Łubnianach
  Wyświetleń: 116
 1566. Zarządzenie Nr 22 z 2018 r.
  Wyświetleń: 115
 1567. Projekt partnerski „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 113
 1568. Protokół wraz w wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany w wprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubniany
  Wyświetleń: 112
 1569. Zarządzenie Nr 20 z 2018 r.
  Wyświetleń: 109
 1570. Uchwała Nr XXXVI/259/18
  Wyświetleń: 108
 1571. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku - petycje skierowane do Wójta Gminy
  Wyświetleń: 108
 1572. Zarządzenie Nr 16 z 2018 r.
  Wyświetleń: 106
 1573. Zarządzenie Nr 1 z 2018 r.
  Wyświetleń: 105
 1574. Zawiadomienie stron postępowania o prowadzonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej - 14.03.2018 r.
  Wyświetleń: 103
 1575. Zarządzenie Nr 2 z 2018 r.
  Wyświetleń: 102
 1576. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 100
 1577. Uchwała Nr XXXVI/255/18
  Wyświetleń: 99
 1578. Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
  Wyświetleń: 91
 1579. Uchwała Nr XXXVI/252/18
  Wyświetleń: 90
 1580. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku - petycje skierowane do Rady Gminy
  Wyświetleń: 90
 1581. Uchwała Nr XXXVI/254/18
  Wyświetleń: 88
 1582. Uchwała Nr XXXVI/250/18
  Wyświetleń: 86
 1583. Uchwała Nr XXXVI/258/18
  Wyświetleń: 83
 1584. Zarządzenie Nr 31 z 2018 r.
  Wyświetleń: 78
 1585. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
  Wyświetleń: 76
 1586. Zarządzenie Nr 29 z 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 1587. Uchwała Nr XXXVI/251/18
  Wyświetleń: 72
 1588. Uchwała Nr XXXVI/257/18
  Wyświetleń: 72
 1589. Uchwała Nr XXXVI/253/18
  Wyświetleń: 69
 1590. Uchwała Nr XXXVI/256/18
  Wyświetleń: 69
 1591. Zarządzenie Nr 30 z 2018 r.
  Wyświetleń: 68
 1592. Zarządzenie Nr 8 z 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1593. Sesja Rady Gminy Łubniany - 20.04.2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1594. Uchwała Nr XXXVII/262/18
  Wyświetleń: 60
 1595. Zawiadomienie stron postępowania o prowadzonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej - 30.03.2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1596. Ogłoszenie dla społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność związaną z odzyskiem miedzi z kabli energetycznych
  Wyświetleń: 59
 1597. Uchwała Nr XXXVI/249/18
  Wyświetleń: 59
 1598. Uchwała Nr XXXVII/260/18
  Wyświetleń: 55
 1599. Uchwała Nr XXXVII/261/18
  Wyświetleń: 51
 1600. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1601. Ocena jakości wody w II kwartale 2018 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 23
 1602. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność - 08.05.2018 r.
  Wyświetleń: 17
 1603. Ogłoszenie - Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja
  Wyświetleń: 7
 1604. Sesja Rady Gminy Łubniany - 28.05.2018 r.
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  22-05-2012 09:16
  przez: Joanna Święch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Łubniany
  odwiedzin: 29311
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×