Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

VI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 25.03.2019 r.

Termin: 25.03.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. PDF  Projekt uchwały - zmiana budżetu gminy na 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/nie przyjęcia funduszu sołeckiego na 2020 rok. PDFProjekt uchwały - fundusz sołecki.pdf
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany. PDFProjekt uchwały - zmiana statutu gminy Łubniany.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych. PDFProjekt uchwały - opłaty za zajęcie pasa.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. PDFProjekt uchwały - nadanie nazwy drodze wewnętrznej (2).pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach. PDFProjekt uchwały - zmiana statutu GZEAS.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2019. PDFProjekt uchwały - doskonalenie zawodowe nauczycieli.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. PDFProjekt uchwały - porozumienie międzygminne.pdf
 11. Wolne wnioski.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  13-03-2019 15:14
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  22-03-2019 12:51
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 221
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×