Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc

                                                                             Łubniany, dnia 7 marca 2019 r.

RS.526.4.2019.AG                                                                                            

OGŁOSZENIE

                                                                              

Na podstawie Art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej Gminy Łubniany. Uwagi dotyczące oferty może składać każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w miejscach o których mowa wyżej, na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub e-mailem na adres: bądź osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, lok. 18.   

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak    

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany od dnia 07.03.2019 r. do dnia 14.03.2019 r.

PDF  Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc

PDF  Oferta realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc

PDF  Decyzja o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych                                         

Metryczka
 • wytworzono:
  07-03-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  07-03-2019 13:40
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 332
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl