Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/22/19

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 64 Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany za rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

PDF    Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2019 rokUchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2019 rok

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  05-02-2019 10:46
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  05-02-2019 10:53
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 275
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl