Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 124 z 2019 r.

  Z dnia 15 lipca 2019 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie Nr 123 z 2019 r.

  Z dnia 15 lipca 2019 r.

  W sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support HNS

 • Zarządzenie Nr 122 z 2019 r.

  Z dnia 11 lipca 2019 r.

  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli

 • Zarządzenie Nr 121 z 2019 r.

  Z dnia 11 lipca 2019 r.

  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli

 • Zarządzenie Nr 120 z 2019 r.

  z dnia 3 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Zarządzenie Nr 119 z 2019 r.

  Z dnia 02 lipca 2019 r.
  w sprawie ustalenia wysokości poniesionych kosztów zaprojektowania i budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przydomową

 • Zarządzenie Nr 118 z 2019 r.

  z dnia 1 lipca 2019 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2010 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Łubniany, zamienionego Zarządzeniami: Nr 97/2014 z dnia 6 października 2014 r., Nr 114/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., Nr 45/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 47/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 117 z 2019 r.

  z dnia 1 lipca 2019 r.
  w sprawie przyjęcia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 115 z 2019 r.

  z dnia 26 czerwca 2019 r.
  w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 114 z 2019 r.

  Z dnia 26 czerwca 2019 r.
  w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 113 z 2019 r.

  Z dnia 25 czerwca 2019 r.
  w sprawie przyznania dodatków specjalnych oraz kosztów pośrednich pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Zarządzenie Nr 112 z 2019 r.

  Z dnia 24 czerwca 2019 r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  03-01-2019 13:18
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  09-07-2019 14:03
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1552
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×