Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 185 z 2019 r.

  Z dnia 15 listopada 2019 r.

  W sprawie Regulaminu, zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych

 • Zarządzenie Nr 180 z 2019 r.

  Z dnia 8 listopada 2019 r.

  W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

 • Zarządzenie Nr 176 z 2019 r.

  Z dnia 31 października 2019 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 174 z 2019 r.

  Z dnia 30 października 2019 r.

  W sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 • Zarządzenie Nr 173 z 2019 r.

  Z dnia 24 października 2019 r.

  W w sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki - nauka gry na instrumentach

 • Zarządzenie Nr 172 z 2019 r.

  Z dnia 24 października 2019 r.

  W sprawie przyznania dodatków specjalnych pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Zarządzenie Nr 168 z 2019 r.

  Z dnia 14 października 2019 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzeniu Nr 16/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach

 • Zarządzanie Nr 167 z 2019 r.

  Z dnia 11 października 2019 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 166 z 2019 r.

  Z dnia 9 października 2019 r.

  W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Łubniany do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

 • Zarządzenie Nr 165 z 2019 r.

  Z dnia 30 września 2019 r.

  W sprawie przyjęcia regulaminu archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 164 z 2019 r.

  Z dnia 30 września 2019 r.

  W sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności

 • Zarządzenie Nr 163 z 2019 r.

  Z dnia 30 września 2019 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  03-01-2019 13:18
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 15:43
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2432
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×