Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 150 z 2019 r.

  Z dnia 5 września 2019 r.

  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym działki nr 462/1 k.m. 2 obręb Łubniany w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ogłoszenia jej wykazu

 • Zarządzenie Nr 149 z 2019 r.

  Z dnia 5 września 2019 r.

  W sprawie zmiany zarządzenia Nr 138/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu funduszu sołeckiego gminy Łubniany oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w gminie Łubniany

 • Zarządznie Nr 148 z 2019 r.

  Z dnia 5 września 2019 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 144 z 2019 r.

  Z dnia 28 sierpnia 2019 r.

  W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • Zarządzenie Nr 143 z 2019 r.

  Z dnia 27 sierpnia 2019 r.

  W sprawie przyznania dodatków specjalnych pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Zarządzenie Nr 140 z 2019 r.

  Z dnia 19 sierpnia2019 r.

  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla Inspektora ds. budownictwa z Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany Pani Darii Janickiej

 • Zarządzenie Nr 138 z 2019 r.

  Z dnia 9 sierpnia 2019 r.

  W sprawie ustanowienia Regulaminu funduszu sołeckiego gminy Łubniany oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w gminie Łubniany

 • Zarządzenie Nr 137 z 2019 r.

  Z dnia 8 sierpnia 2019 r.

  W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

 • Zarządzenie Nr 136 z 2019 r.

  Z dnia 6 sierpnia 2019 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 132 z 2019 r.

  Z dnia 25 lipca 2019 r.

  W sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 131 z 2019 r.

  Z dnia 25 lipca 2019 r.

  W sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 130 z 2019 r.

  Z dnia 23 lipca 2019 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  03-01-2019 13:18
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  05-09-2019 13:26
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2011
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×