Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XIII/81/19

  Z dnia 28 października 2019 r.

  w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XIII/80/19

  Z dnia 28 października 2019

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kępa przy ul. Luboszycka 7, działka nr 776/55 k.m. 1 obręb Kępa.

 • Uchwała Nr XIII/79/19

  Z dnia 28 października 2019 r.

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XIII/78/19

  Z dnia 28 października 2019 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XI/65/19 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego

 • Uchwała Nr XIII/77/19

  Z dnia 28 października 2019 r.

  w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Uchwała Nr XIII/76/19

  Z dnia 28 października 2019 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

 • Uchwała Nr XII/75/19

  Z dnia 04 października 2019 r.

  W sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"

 • Uchwała Nr XII/74/19

  Z dnia 04 października 2019 r.

  W sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

 • Uchwała Nr XII/73/19

  Z dnia 04 października 2019 r.

  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XII/72/19

  Z dnia 04 października 2019 r.

  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

 • Uchwała XI/71/19

  Z dnia 23 września 2019 r.

  W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łubniany

   

 • Uchwała Nr XI/70/19

  Z dnia 23 września 2019 r.

  W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Luboszyce zgodnie z załącznikiem mapowym.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2018
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  28-12-2018 12:41
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • zmodyfikowano:
  08-10-2019 14:08
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1656
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×