Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XVII/127/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/105/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2020

 • Uchwała Nr XVII/126/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

 • Uchwała Nr XVII/125/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej

 • Uchwała Nr XVII/124/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/251/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach

 • Uchwała Nr XVII/123/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/188/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ”Moje Boisko-Orlik 2012” w Łubnianach

 • Uchwała Nr XVII/122/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy

 • Uchwała Nr XVII/121/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Łubnianach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Łubniańskiej

 • Uchwała Nr XVII/120/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2020

 • Uchwała Nr XVII/119/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

 • Uchwała Nr XVII/118/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach

 • Uchwała Nr XVII/117/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III”

 • Uchwała Nr XVII/116/20

  Z dnia 2 marca 2020 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2018
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  28-12-2018 12:41
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 08:12
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2441
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl