Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr X/62/19

  Z dnia 26 sierpnia 2019 r.

  W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn " Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona"

 • Uchwała Nr X/61/19

  Z dnia 26 sierpnia 2019 r.

  W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”

 • Uchwała Nr X/60/19

  Z dnia 26 sierpnia 2019 r.

  W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany, jako organ wykonawczy gminy

 • Uchwała Nr X/59/19

  Z dnia 26 sierpnia 2019 r.

  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr X/58/19

  Z dnia 26 sierpnia 2019 r.

  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

 • Uchwała Nr IX/57/19

  Z dnia 17 czerwca 2019 r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

 • Uchwała Nr IX/56/19

  Z dnia 17 czerwca 2019 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Uchwała Nr IX/55/19

  Z dnia 17 czerwca 2019 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr IX/53/19

  Z dnia 17 czerwca 2019 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

 • Uchwała Nr IX/52/19

  Z dnia 17 czerwca 2019 r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2018

 • Uchwała Nr IX/51/19

  Z dnia 17 czerwca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

 • Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2018
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  28-12-2018 12:41
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  27-08-2019 11:45
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1326
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×