Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XV/97/19

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu: ,,Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta” oś priorytetowa II efektywne polityki publiczne dla rynku prac, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020

 • Uchwała Nr XV/96/19

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako partner do realizacji projektu: „ROSA – Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność” numer projektu: RPOP.08.02.00-16-0012/19 Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 08.02 Włączenie Społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • Uchwała Nr XV/95/19

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XV/94/19

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 • Uchwała Nr XV/92/19

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

 • Uchwała Nr XV/90/19

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

 • Uchwała Nr XIV/89/19

  Z dnia 25 listopada 2019 r.

  W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

 • Uchwała Nr XIV/88/19

  Z dnia 25 listopada 2019 r.

  W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Luboszyce zgodnie mapowym.

 • Uchwała Nr XIV/87/19

  Z dnia 25 listopada 2019 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XIV/86/19

  Z dnia 25 listopada 2019 r.

  W sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"

 • Uchwała Nr XIV/85/19

  Z dnia 25 listopada 2019 r.

  W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 • Uchwała Nr XIV/84/19

  Z dnia 25 listopada 2019 r.

  W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany

   

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2018
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  28-12-2018 12:41
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • zmodyfikowano:
  08-10-2019 14:08
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2024
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl