Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr III/14/18

  Z dnia 18 grudnia 2018 r.
  w sprawie udzielenia pożyczek długoterminowych dla Stowarzyszenia ANIMATOR

 • Uchwała Nr III/13/18

  Z dnia 18 grudnia 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji

 • Uchwała Nr III/12/18

  Z dnia 18 grudnia 2018 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego

 • Uchwała Nr III/11/18

  z dnia 18 grudnia 2018 r.
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • UCHWAŁA Nr III/10/18

  Z dnia 18 grudnia 2018 r.
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr III/9/18

  Z dnia 18 grudnia 2018 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2019 rok

 • Uchwała Nr III/8/18

  Z dnia 18 grudnia 2018 r.
  w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

 • Uchwała Nr II/6/18

  Z dnia 3 grudnia 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach

 • Uchwała Nr II/5/18

  Z dnia 3 grudnia 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

 • Uchwała Nr II/4/18

  Z dnia 3 grudnia 2018 r.
  w sprawie powołania komisji stałych

 • Uchwała Nr II/3/18

  Z dnia 3 grudnia 2018 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr I/2/18

  Z dnia 23 listopada 2018 r.
  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2018
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  28-12-2018 12:41
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  16-01-2019 11:57
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 181
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×