Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2019 r.

Łubniany, dnia 14 grudnia 2018 r.

RO.524.1.2018

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadań Gminy Łubniany w 2019 r.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Nr XLIII/301/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

 1. o dotację na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym zrzeszonym w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach w rozgrywkach sportowych piłki nożnej wystąpiło Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości 210 000,00 zł;
 2. o dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia wystąpił Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 210 000,00 zł.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 14.12.2018 r.

 

WÓJT
Paweł Wąsiak

PDF  Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2019 r. - skan dokumentu

Metryczka
 • wytworzono:
  14-12-2018
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  14-12-2018 10:23
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  14-12-2018 10:26
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 409
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl