Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

I posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 12.12.2018 r.

                                                                                Łubniany, dnia 4 grudnia 2018 r.        

BORG/14 - 18

                                                                                          Pan(i)

                                                                                         ……………………………             

                  ……………………………                                                         

             Zawiadamia się, że Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej w porozumieniu z  Przewodniczącym Rady Gminy zwołuje członków tej komisji w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 12.00 na pierwsze posiedzenie (wspólne z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Organizacyjno - Finansową), które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łubnianach,ul. Opolska 104 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego/ej Komisji.
 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
 3. Uchwalenie uchwały budżetowej na 2019 r.
 4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2019 rok.
 5. Określenie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany
  na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany.
 6. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994).  

Przewodniczący Komisji

Rolno – Gospodarczej

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2018
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  05-12-2018 11:32
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  05-12-2018 11:41
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 308
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×