Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2019 rok

Łubniany, dnia 04 października  2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) projektu aktu prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego

„w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany do zapoznania się z projektem w/w Programu oraz do składania pisemnych opinii lub uwag na adres: Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro lok. 18 - sekretariat Urzędu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 09.10.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16.10.2018 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany w terminie od 04.10.2018 r. do 16.10.2018 r.

 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

PDF  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

PDF  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - skan dokumentu

PDF    Zarządzenie Nr 108 Wójta Gminy Łubniany z dnia 04-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-10-2018 13:37
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  04-10-2018 13:47
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 450
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl