Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/294/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLII/294/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-09-2018 w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”

1Zalacznik XLII/294/18.1

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2705

Metryczka
 • wytworzono:
  24-09-2018
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  01-10-2018 10:34
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  15-10-2018 13:17
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 339
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×