Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2014-2018 - 24.09.2018 r.

                                                                                               Łubniany, dnia 13 września 2018 r.

BORG/14-18

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

                                                                               ……………………………………

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję w dniu 24 września 2018 r. o godzinie 14.00 czterdzieste drugie posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018.   

            Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Wyjaśnienie wniosków z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy
  z najlepszych”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany.
 11. Wolne wnioski.
 • Materiały dotyczące punktów  nr 5 i 6 i 9 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Łubniany                                                                                             

  Albert Wiench

Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2018
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  13-09-2018 10:50
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  13-09-2018 10:52
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 529
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×