Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - 09.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

Wójt Gminy Łubniany

 ZAWIADAMIA,

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w 2018 roku oddano do użytkowania odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

L U B O S Z YC E

W związku z tym zawiadamiania się, że właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg w których ułożona jest sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Urzędu Gminy Łubniany z/s ul. Opolska 104 w Łubnianach o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 31.12.2018 r.                  

W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku w trybie administracyjnym na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. i Kodeksu postępowania administracyjnego

Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego można uzyskać w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, ul Opolska 104 Łubniany, tel. 77/42 70 593 w godz. pracy Urzędu, lub na stronie internetowej www.lubniany.pl w zakładce Urząd Gminy – druki do pobrania - referat budownictwa – wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

KRYSTIAN BALDY

Metryczka
 • wytworzono:
  09-07-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  09-07-2018 16:15
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  09-07-2018 16:17
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 291
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×