Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 28.05.2018 r.

                                                                                         Łubniany, dnia 16 maja 2018 r.

BORG/14-18

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

                                                                               ……………………………………

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 14.00 trzydzieste ósme posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018.

            Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Wyjaśnienie wniosków z XXXVI sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach..
 8. Wolne wnioski.
 • Materiały dotyczące punktu 5 i 6 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875).

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

                                                       

  Albert Wiench

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2018
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  16-05-2018 13:11
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  16-05-2018 13:12
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1090
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×