Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/245/18

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. Nr 1875 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Rada Gminy Łubniany wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedź na skargę Wojewody Opolskiego na Uchwałę Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.
2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łubniany, zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
§ 3. Udziela się pełnomocnictwa procesowego mecenas Agnieszce Szot do reprezentowania Rady Gminy Łubniany w postępowaniu przed sądem administracyjnym w niniejszej sprawie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    UCHWAŁA Nr XXXV/245/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 21-02-2018 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2018
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  01-03-2018 13:26
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  01-03-2018 13:32
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1791
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×