Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Mapa biuletynuObrady rozpoczęto 2018-12-03 o godz. 14:00:04, a zakończono o godz. 16:47:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Walemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska
 15. Tomasz Żelasko


1. Otwarcie sesji. (14:00:00)

Głosowanie - zmiana porządku obrad (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Walemar Kalina, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ewald Fila, Maria Waleska


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (14:05:00)

Głosowanie - przyjęcie protokołu (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • PRZECIW (5):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Krzyścin


3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. (14:07:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany. (14:18:00)

Głosowanie nad projektem uchwały wynagrodzenia wójta (14:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła
 • PRZECIW (9):
  Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Walemar Kalina, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert

       b. Wniosek formalny w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany złożony przez radnych (14:38:00)

Głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie zmiany składników wynagrodzenia wójta (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Ewald Fila, Walemar Kalina, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Pyka
 • PRZECIW (6):
  Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Deinert


5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych. (14:40:00)

       a. Powołanie Komisji Rewizyjnej (14:40:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Norbert Dreier, Walemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska

Głosowanie nad kandydaturą pana Krzyścina (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Walemar Kalina, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Maria Waleska
 • PRZECIW (1):
  Ewald Fila
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą pana Romanowskiego (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ryszard Buchta
 • PRZECIW (6):
  Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Pyka

Głosowanie nad kandydaturą pana Fili (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Walemar Kalina
 • PRZECIW (6):
  Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach

Głosowanie nad kandydaturą pana Pyki (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (2):
  Ewald Fila, Anna Patelska

       b. Wniosek formalny w sprawie liczby członków komisji Oświatowej, Organizacyjno-Finansowej, Rolno-Gospodarczej, Samorządowej, Skarg, Wniosków i Petycji w ilości 5 członków (14:57:00)

Głosowanie w sprawie wnioseku formalny w sprawie liczby członków komisji Oświatowej, Organizacyjno-Finansowej, Rolno-Gospodarczej, Samorządowej, Skarg, Wniosków i Petycji w ilości 5 członków (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Maria Waleska, Walemar Kalina
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin

       c. Powołanie Komisji Oświatowej (14:59:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Oświatowej (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Walemar Kalina, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin

Głosowanie nad kandydaturą pani Patelskiej (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Maria Waleska, Walemar Kalina, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta
 • PRZECIW (1):
  Ewald Fila

Głosowanie nad kandydaturą pana Roguły (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Walemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ewald Fila

Głosowanie nad kandydaturą pana Romanowskiego (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (9):
  Ewald Fila, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Walemar Kalina, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka

Głosowanie nad kandydaturą pana Żelasko (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (9):
  Ewald Fila, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Maria Waleska, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka

Głosowanie nad kandydaturą pana Pyki (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Walemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin
 • PRZECIW (2):
  Jacek Roguła, Piotr Blach
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pana Dreier (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Walemar Kalina, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Tomasz Pyka
 • PRZECIW (4):
  Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pani Waleska (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin

Głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie usunięcia z projektu uchwały zadań Komisji Oświatowej (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Walemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Norbert Dreier

       d. Powołanie Komisji Organizacyjno-Finansowej (15:16:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Organizacyjno-Finansowej (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Walemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pana Brisch (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (1):
  Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Żelasko

Głosowanie nad kandydaturą pana Fili (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Walemar Kalina, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta
 • PRZECIW (6):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pani Drąg (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta
 • PRZECIW (1):
  Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pana Krzyścina (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Maria Waleska, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ewald Fila

Głosowanie nad kandydaturą pana Romanowskiego (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jacek Roguła, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Walemar Kalina, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Tomasz Pyka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg

Głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie usunięcia z projektu uchwały zadań Komisji Organizacyjno-Finansowej (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach

       e. Powołanie Komisji Rolno-Gospodarczej (15:26:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rolno-Gospodarczej (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Walemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Głosowanie nad kandydaturą pana Kalina (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Walemar Kalina, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pana Brisch (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Walemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pana Deinert (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Walemar Kalina, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska

Głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie usunięcia z projektu uchwały zadań Komisji Rolno-Gospodarczej (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Walemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta

       f. Powołanie Komisji Samorządowej (15:35:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Samorządowej (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Walemar Kalina, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Pyka

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Samorządowej (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Walemar Kalina, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Pyka

Głosowanie nad kandydaturą pani Patelskiej (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Walemar Kalina, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ewald Fila

Głosowanie nad kandydaturą pana Blach (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Walemar Kalina, Ewald Fila, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pana Krzyścin (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Maria Waleska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Walemar Kalina

Głosowanie nad kandydaturą pana Roguła (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (9):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Walemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta

Głosowanie nad kandydaturą pana Dreier (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Walemar Kalina, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Ewald Fila
 • PRZECIW (4):
  Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zbigniew Romanowski

Głosowanie nad kandydaturą pani Waleska (15:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Walemar Kalina, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin

Głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie usunięcia z projektu uchwały zadań Komisji Samorządowej (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Walemar Kalina, Ewald Fila, Maria Waleska, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła

       g. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:50:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Walemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Anna Patelska, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą pana Deinert (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Głosowanie nad kandydaturą pana Kalina (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Walemar Kalina, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • PRZECIW (3):
  Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Jacek Roguła

Głosowanie nad kandydaturą pani Drąg (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach
 • PRZECIW (1):
  Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła

Głosowanie nad kandydaturą pana Blach (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Walemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Anna Patelska

Głosowanie nad kandydaturą pana Roguła (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska
 • PRZECIW (9):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta

Głosowanie nad kandydaturą pana Żelasko (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Walemar Kalina, Ryszard Buchta, Norbert Dreier
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Deinert

Głosowanie nad kandydaturą pani Patelskiej (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko
 • PRZECIW (7):
  Ewald Fila, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ryszard Buchta
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Deinert, Walemar Kalina


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. (16:17:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Żelasko


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. (16:24:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach. (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Walemar Kalina, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski


8. Wolne wnioski. (16:27:00)


Zakończono sesję (16:47:52)

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  22-05-2012 09:16
  przez: Joanna Święch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Łubniany
  odwiedzin: 10060
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×