Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 36 z 2018 r.

  Z dnia 14 kwietnia 2018 r.

  W sprawie odwołania Zastępcy Wójta

 • Zarządzenie Nr 31 z 2018 r.

  Z dnia 28 marca 2018 r.

  W sprawie przyznania dodatków specjalnych oraz kosztów pośrednich pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Zarządzenie Nr 30 z 2018 r.

  Z dnia 28 marca 2018 r.

  W sprawie: przyznania dodatków specjalnych pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany” nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Zarządzenie Nr 29 z 2018 r.

  Z dnia 27.03.2018 r.

  W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 27 z 2018 r.

  Z dnia 22 marca 2018 r.

  W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 22 z 2018 r.

  Z dnia 27 lutego 2018 r.

  W sprawie powołania komisji mediacyjnej do szacowania szkód łowieckich w uprawie kukurydzy na ziarno

 • Zarządzenie Nr 21 z 2018 r.

  Z dnia 8 lutego 2018 r.

  W sprawie ustalenia planu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Inspektora ds. finansowych z Referatu Finansowego Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 20 z 2018 r.

  Z dnia 7 lutego 2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018”

 • Zarządzenie Nr 17 z 2018 r.

  Z dnia 1 lutego 2018 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 16.1 z 2018 r.

  Z dnia 31 stycznia 2018 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 16 z 2018 r.

  Z dnia 31 stycznia 2018 r.

  W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Zarządzenie Nr 15 z 2018 r.

  Z dnia 30 stycznia 2018 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-01-2018 13:27
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  16-03-2018 08:30
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 479
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×