Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 70 z 2018 r.

  Z dnia 11 lipca 2018 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Samodzielnego referenta z Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 69 z 2018 r.

  Z dnia 9 lipca 2018 r.

  W sprawie określenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Łubniany - część działki nr 907/28 k.m. 2 obręb Kolanowice

 • Zarządzenie Nr 67 z 2018 r.

  Z dnia 9 lipca 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

 • Zarządzenie Nr 66 z 2018 r.

  Z dnia 9 lipca 2018 r.

  W sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w jednostkach organizacyjnych

 • Zarządzenie Nr 57 z 2018 r.

  Z dnia 19 czerwca 2018 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2014 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

 • Zarządzenie Nr 54 z 2018 r.

  Z dnia 08.06.2018 r.

  W sprawie przeprowadzenia treningu decyzyjnego pk. Sudety - 18

 • Zarządzenie Nr 53 z 2018 r.

  Z dnia 7 czerwca 2018 r.

  W sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

 • Zarządzenie Nr 52 z 2018 r.

  Z dnia 6 czerwca 2018 r.

  W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Kolanowice

 • Zarządzenie Nr 50 z 2018 r.

  Z dnia 29 maja 2018 r.

  W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2018 roku

 • Zarządzenie Nr 44 z 2018 r.

  Z dnia 15 maja 2018 r.

  W sprawie ustalenia planu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Samodzielnego referenta z Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 36 z 2018 r.

  Z dnia 14 kwietnia 2018 r.

  W sprawie odwołania Zastępcy Wójta

 • Zarządzenie Nr 31 z 2018 r.

  Z dnia 28 marca 2018 r.

  W sprawie przyznania dodatków specjalnych oraz kosztów pośrednich pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-01-2018 13:27
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  13-07-2018 08:25
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 645
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×