Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.

                                                                                           Łubniany, dnia 22 grudnia 2017 r.

RO.524.2.2017

 

OGŁOSZENIE

 

    Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 i 7 Uchwały Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

 

Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r. z zakresu:

 

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym zrzeszonym w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach w rozgrywkach sportowych piłki nożnej dokonano wyboru oferty Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - kwota dotacji to 200 000,00 zł;
 2. pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia dokonano wyboru oferty Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole - kwota dotacji to 194 000,00 zł.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 22.12.2017 r.

 

                                                                                                   WÓJT

                                                                                              Krystian Baldy

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Joanna Nalepka
 • opublikowano:
  22-12-2017 07:46
  przez: Joanna Nalepka
 • zmodyfikowano:
  22-12-2017 07:51
  przez: Joanna Nalepka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 672
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×