Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 634446-N-2017 z dnia 20.12.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 634446-N-2017 z dn. 20.12.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PSZOK Masów.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - PSZOK Masów.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - PSZOK Masów.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - PSZOK Masów.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - PSZOK Masów.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - PSZOK Masów.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - PSZOK Masów.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kanalizacja PSZOK Masów.doc

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - PSZOK Masów.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - PSZOK Masów.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna - PSZOK Masów.pdf

ZIPZałącznik nr 11A - Dokumentacja techniczna I - PSZOK Masów.zip

ZIPZałącznik nr 11B - Dokumentacja techniczna II - PSZOK Masów.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFpismo ZP.271.9.A.2017 z dn. 03.01.2018r. Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - PSZOK Masów (POPRAWIONY).pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert ZP.271.9.2017 - PSZOK Masów.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.9.C.2017 z dn. 26.01.2018r. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500030045-N-2018 z dn. 09.02.2018r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  20-12-2017 08:27
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  09-02-2018 09:56
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1506
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl