Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/225/17

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 328), na wniosek Przedsiębiorstwa Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się o 1 rok, tj. na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o zatwierdzonych Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany i Łubniańskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach, a taryfy, o których mowa w § 1 – w sposób określony w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXXII/225/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  01-12-2017 12:41
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  01-12-2017 12:42
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1598
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×