Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Brynica etap II”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Brynica etap II”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 592022-N-2017 z dnia 22.09.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 592022-N-2017 z dn. 22.09.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Kanalizacja Brynica etap II.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Kanalizacja Brynica.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Kanalizacja Brynica.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Kanalizacja Brynica.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Kanalizacja Brynica.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Kanalizacja Brynica.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kanalizacja Brynica.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kanalizacja Brynica.doc

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Kanalizacja Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Kanalizacja Brynica.pdf

DOCXZałącznik nr 10 - Kosztorys ofertowy - Kanalizacja Brynica.docx

PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - kanalizacja Brynica.pdf

ZIPZałącznik nr 12 A - Dokumentacja techniczna I - Kanalizacja Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 12 B - Dokumentacja techniczna II - Kanalizacja Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 12 C - Dokumentacja techniczna III - Kanalizacja Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 12 D - Dokumentacja techniczna - Kanalizacja Brynica.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert z ZP.271.8.2017 - Kanalizacja Brynica.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFpismo ZP.271.8.C.2017 z dn. 02.11.2017r. Informacja o wyborze najkorz. oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500058411-N-2017 z dn. 14.11.2017r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  22-09-2017 10:37
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  14-11-2017 13:55
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1274
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl