Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część połudn."

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 566840-N-2017 z dnia 16.08.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 566840-N-2017 z dn. 16.08.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w kościołach.pdf

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Kościół Brynica.doc

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Kościół Jełowa.doc

DOCZałącznik Nr 1C - Formularz oferty - Zadanie cz. nr III - Kościół Kobylno.doc

DOCZałącznik Nr 1D - Formularz oferty - Zadanie cz. nr IV - Kościół Kolanowice.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kościoły.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kościoły.doc

PDFZałącznik nr 8A - Formularz umowy - Kościół Brynica - zadanie I.pdf

PDFZałącznik nr 8B - Formularz umowy - Kościół Jełowa - zadanie II.pdf

PDFZałącznik nr 8C - Formularz umowy - Kościół Kobylno - zadanie III.pdf

PDFZałącznik nr 8D - Formularz umowy - Kościół Kolanowice - zadanie IV.pdf

PDFZałącznik nr 9 A - Przedmiar robót - Parafia Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 9 B - Przedmiar robót - parafia Jełowa.pdf

PDFZałącznik nr 9 C - Przedmiar robót - Kobylno.pdf

PDFZałącznik nr 9 D - Przedmiar robót - Kolanowice.pdf

PDFZałącznik nr 10 A - Specyfikacja techniczna - Parafia Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 10 B - Specyfikacja techniczna - Parafia Jełowa.pdf

PDFZałącznik nr 10 C - Specyfikacja techniczna - Kobylno.pdf

PDFZałącznik nr 10 D - Specyfikacja techniczna - Kolanowice.pdf

ZIPZałącznik nr 11 A - Dokumentacja techniczna - Parafia Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 11 B - Dokumentacja techniczna - Parafia Jełowa.zip

ZIPZałącznik nr 11 C - Dokumentacja techniczna - Kobylno.zip

ZIPZałącznik nr 11 D - Dokumentacja techniczna - Kolanowice.zip

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA!:

PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP.271.5.2017.pdf

PDFOGŁOSZENIE nr 500016482-N-2017 z dn. 22.08.2017r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-08-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  16-08-2017 09:51
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  22-08-2017 14:04
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1107
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl