Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”.

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 545098-N-2017 z dnia 07.07.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 545098-N-2017 z dn. 07.07.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie.pdf

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Kanalizacja Luboszyce osiedle.doc

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Stacja Kobylno.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Kanalizacja + stacja.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Kanalizacja + stacja.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Kanalizacja+stacja.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Kanalizacja+stacja.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Kanalizacja+stacja.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Kanalizacja+stacja.doc

PDFZałącznik nr 8A - Formularz umowy - Kanalizacja Luboszyce osiedle - zad. I.pdf

PDFZałącznik nr 8B- Formularz umowy - Stacja Kobylno - zad. II.pdf

PDFZałącznik nr 9A - Przedmiar robót - Kanalizacja osiedle - zad. nr I.pdf

PDFZałącznik nr 9B - Przedmiar robót - Stacja UW zad. nr II.pdf

DOCXZałącznik nr 10A - Kosztorys ofertowy - Kanalizacja osiedle zad. nr I.docx

DOCXZałącznik nr 10B - Kosztorys ofertowy - Stacja UW - zad. nr II.docx

ZIPZałącznik nr 11A - Specyfikacja techniczna - Kanalizacja Luboszyce osiedle.zip

PDFZałącznik nr 11B - Specyfikacja techniczna - Stacja UW zad. nr II.pdf

ZIPZałącznik nr 12A - Dokumentacja techniczna - Kanalizacja Luboszyce osiedle.zip

ZIPZałącznik nr 12B1 - Dokumenmtacja techniczna - Stacja UW zad. nr II.zip

ZIPZałącznik nr 12B2 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW zad. nr II.zip

ZIPZałącznik nr 12B3 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW - zad. nr II.zip

ZIPZałącznik nr 12B4 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW - zad. nr II.zip

ZIPZałącznik nr 12B5 - Dokumentacja techniczna - Stacja UW - zad. nr II.zip

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!):

PDFPismo ZP.271.4.A.2017 z dn. 17.07.2017r. - zmiana SIWZ.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIEOGŁOSZENIA nr 500003937-N-2017 z dn. 17.07.2017r..pdf

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Kanalizacja Luboszyce osiedle (poprawiony).doc

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Stacja Kobylno (poprawiony).doc

PDFZałącznik nr 8A - Formularz umowy - Kanalizacja Luboszyce osiedle - zad. I (poprawiony).pdf

PDFZałącznik nr 8B- Formularz umowy - Stacja Kobylno - zad. II (poprawiony).pdf

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.4.B.2017 z dn. 25.07.2017r. Odpowiedź na zapytania do siwz.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - ZP.271.4.2017 - Kanalizacja osiedle Luboszyce +SUW.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFPismo ZP.271.4.D.2017 z dn. 16.08.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500019363-N-2017 z dn. 28.08.2017r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  07-07-2017 12:35
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  28-08-2017 15:20
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1334
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×