Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/188/17

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Łubniany udziela poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 1 marca 2017 r. wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwałę otrzymuje Związek Gmin Śląska Opolskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-04-2017 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 1 marca 2017 r. wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła-lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-04-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  28-04-2017 09:02
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-07-2017 11:59
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 903
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×