Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/187/17

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami),

§ 1. Rada Gminy Łubniany wyraża zgodę na odstąpienie od Porozumienia międzygminnego z dnia 21 marca 2013 roku zawartego pomiędzy Miastem Opole a gminami Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmujących odzyskiwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, ze skutkiem na dzień wejścia w życie Uchwały Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench
PDF    Uchwała Nr XXVIII/187/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-04-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-04-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  28-04-2017 08:56
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-07-2017 12:04
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2052
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×