Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na „Budowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Masów”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Masów”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 74303-2017 z dnia 26.04.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 74303-2017 z dn. 26.04.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Droga Masów.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Droga Masów.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Droga Masów.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Droga Masów.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Droga Masów.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Droga Masów.doc 

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Droga Masów.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Droga Masów.doc

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Droga Masów.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Droga Masów.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna - droga Masów.pdf

ZIPZałącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna - droga Masów.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.3.A.2017 z dn. 08.05.2017r. Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Droga Masów (poprawiony).pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - ZP.271.3.2017 - Droga Masów.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.3.C.2017 z dn. 29.05.2017r. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 100872-2017 z dn. 27.06.2017r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-04-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  26-04-2017 13:58
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  27-06-2017 09:05
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1752
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl