Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na „Rozbudowę i nadbudowę istniejącego Przedszkola Publicznego w Kępie o dodatkowy oddział przedszkolny wraz z instalacjami wewnętrznymi”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i nadbudowę istniejącego Przedszkola Publicznego w Kępie o dodatkowy oddział przedszkolny wraz z instalacjami wewnętrznymi”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 38058-2017 z dnia 07.03.2017r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 38058-2017 z dn. 07.03.2017r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozbudowa PP Kępa.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Rozbudowa PP Kępa.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Rozbudowa PP Kępa.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Rozbudowa PP Kępa.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Rozbudowa PP Kępa.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Rozbudowa PP Kępa.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Rozbudowa PP Kępa.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Rozbudowa PP Kępa.doc

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Rozbudowa PP Kępa.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Rozbudowa PP Kępa.pdf

ZIPZałącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne - Rozbudowa PP Kępa.zip

ZIPZałącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna - Rozbudowa PP Kępa.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.1.A.2017 z dn. 17.03.2017r..pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - Rozbudowa PP Kępa.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.1.C.2017 z dn. 04.04.2017r. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Rozbudowa PP Kępa.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 68291-2017 z dn. 19.04.2017r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  07-03-2017 12:10
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  19-04-2017 09:09
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1670
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl