Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

Co obejmuje pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielania jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (dokumenty do okazania)

 • osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
 • osobom którym, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie)
 • kobietom w ciąży (dokument potwierdzający ciążę)
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
 • weteranom (ważna legitymacja weterana)

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

GODZINY OTWARCIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

 

 

 

1.

KOMPRACHCICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. B. Bilińskiego 2
pok. Nr 5,  tel. 77 46 47 305

Poniedziałek 
11.00 – 16.00

FUNDACJA MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49,

96-130 Głuchów

NIEMODLIN

Zespół Szkół, ul. Opolska 34  
pok. Nr 16,  tel. 697 685 812

Wtorek
13.00 – 18.00

Środa    
13.00 – 18.00

DĄBROWA

Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56
pok. Nr 110,  tel. 77 46 41 010 wew. 210

Czwartek
12.00 – 17.00

TUŁOWICE

Urząd Miejski, ul. Szkolna 1
pok. Nr 21,  tel. 77 46 00 143 wew. 28

Piątek
8.00 – 13.00

 

 

 

 

2.

 

TURAWA

Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C
pok. Nr 27,  tel.77 42 12 012 wew. 122

Poniedziałek
8.00 – 13.00

FUNDACJA MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49,

96-130 Głuchów

DOBRZEŃ WIELKI

Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44
pok. Nr 4,  tel. 77 46 95 483 wew. 213

Wtorek
8.00 – 13.00

Piątek
8.00 – 13.00

ŁUBNIANY,

Urząd Gminy, ul. Opolska 104
pok. Nr 7,  tel. 77 42 70 589

Środa
8.00 – 13.00

POPIELÓW

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji,
ul. Powstańców 34
pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193

Czwartek
10.00 – 15.00

 

 

 

 

3.

OZIMEK

Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4
pok. Nr 7,  tel. 77 46 51 139

Poniedziałek
9.00 – 14.00

Środa
9.00 – 14.00

FUNDACJA MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49,

96-130 Głuchów

DĘBSKA KUŹNIA (gm. Chrząstowice)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Wiejska 53
tel. 697 686 155

Wtorek
14.00 – 19.00

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6 Parter,
tel. 77 46 48 062

Czwartek
12.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6
pok. Nr 2,  tel. 77 46 40 881

Piątek
8.00 – 13.00

 

 

4.

 

OPOLE

Starostwo Powiatowe, ul. 1 Maja 29
pok. Nr 1,  tel. 77 54 15 148

Poniedziałek
14.00 – 18.00

Wtorek
14.00 – 18.00

Środa
14.00 – 18.00

Czwartek
8.00 – 12.00

Piątek
8.00 – 12.00

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

 

 

5.

OPOLE

ul. Ks. Opolskich 27
pok. Nr 3,  tel. 697686123

Poniedziałek
8.00 – 12.00

Wtorek
8.00 – 12.00

Środa
7.30 – 11.30

 Czwartek
10.00 – 14.00

  Piątek
11.30 – 15.30

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2016
  przez: Michał Moszner
 • opublikowano:
  19-12-2016 12:45
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  08-01-2018 11:43
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2267
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×