Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

Co obejmuje pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (dokumenty do okazania)

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat (dokument tożsamości)
 • osobie, która ukończyła 65 lat (dokument tożsamości)
 • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
 • osobie, której w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie)
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę)
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
 • weteranom (ważna legitymacja weterana)

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

GODZINY OTWARCIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

DĄBROWA

Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

pok. Nr 110,  tel. 77 46 41 010 wew. 210

Poniedziałek   11.00 – 15.00

Adwokat i radca prawny z Fundacji

TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

NIEMODLIN

Zespół Szkół, ul. Opolska 34  

pok. Nr 16,  tel. 697 685 812

Wtorek           14.00 – 18.00

Środa             14.00 – 18.00

KOMPRACHCICE

Urząd Gminy, ul. Ks. B. Bilińskiego 2

pok. Nr 5,  tel. 77 46 47 305

Czwartek        12.00 – 16.00

TUŁOWICE

Urząd Gminy, ul. Szkolna 1

pok. Nr 21,  tel. 77 46 00 143 wew. 28

Piątek               9.00 – 13.00

POPIELÓW, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34

pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193

Poniedziałek   10.00 – 14.00

Adwokat i radca prawny z Fundacji

TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

DOBRZEŃ WIELKI

Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44

pok. Nr 4,  tel. 77 46 95 483 wew. 213

Wtorek             9.00 – 13.00
Piątek              9.00 – 13.00

TURAWA

Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C

pok. Nr 27,  tel.77 42 12 012 wew. 122

Środa                8.00 – 12.00

ŁUBNIANY

Urząd Gminy, ul. Opolska 104

pok. Nr 7,  tel. 77 42 70 589

Czwartek        11.00 – 15.00

OZIMEK

Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4

pok. Nr 7,  tel. 77 46 51 139

Poniedziałek     9.00 – 14.00
Środa                9.00 – 14.00

Mgr prawa i adwokat ze Stowarzyszenia OPPEN

Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo

ul. Duboisa 18/3

45-070 Opole

DĘBSKA KUŹNIA (gm. Chrząstowice)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Wiejska 53

tel. 697 686 155

Wtorek           14.00 – 19.00

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Daszyńskiego 6

Parter, tel. 77 46 48 062

Czwartek       12.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

pok. Nr 2,  tel. 77 46 40 881

Piątek              9.00 – 14.00

OPOLE

Starostwo Powiatowe, ul. 1-Maja 29

pok. Nr 1,  tel. 77 54 15 148

Poniedziałek   15.00 – 19.00

Wtorek           15.00 – 19.00

Środa              15.30 – 19.30

Czwartek        14.00 – 18.00

Piątek               8.00 – 12.00

Radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu

OPOLE

ul. Ks. Opolskich 27

pok. Nr 3,  tel. 697 686 123

Poniedziałek     8.00 – 12.00

Wtorek              8.00 – 12.00

Środa                7.30 – 11.30

Czwartek        10.00 – 14.00

Piątek             12.00 – 16.00

Adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2016
  przez: Michał Moszner
 • opublikowano:
  19-12-2016 12:45
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  07-04-2017 10:41
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 364
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×