Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/120/16

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 228, 231, 240  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przekazuje się Wójtowi Gminy Łubniany skargę z dnia 03.07.2016r. (data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany 06.07.2016 r.) złożoną przez Pana                   dotyczącą wadliwego rozpatrzenia skargi z dnia 20.06.2016 r. na bezczynność Urzędu Gminy w sprawie  pisma z dnia 02.05.2016 r., poprzez wniesienie o ponowne rozpatrzenia treści skargi z dnia 20.06.2016r. łącznie z pismem z dn. 02.05.2016r. oraz sprostowanie treści zaświadczenia z dnia 23.06.2016 r., zgodnie z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
2. Uzasadnienie do Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania skargi i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi celem jej rozpoznania.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 
                                                                                                                                 Albert Wiench

PDF  Uchwala_Nr_XVIII_120_16
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2016
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  27-07-2016 12:24
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  09-07-2018 12:26
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 711
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×