Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających dane o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organy administracji publicznej właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2 w/w ustawy, obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Art. 23 ust.1 w/w ustawy mówi, iż publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej, a organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ekoportal (www.ekoportal.gov.pl) umożliwia wywiązywanie się z ustawowego obowiązku informowania społeczeństwa o wnioskach jakie wpływają do urzędów wszystkich szczebli administracji oraz o wydawanych decyzjach związanych z ochroną środowiska.
 
W celu uzyskania informacji o środowisku należy kliknąć na poniższy link.
 
 
Po otwarciu strony internetowej należy wprowadzić wybrane kryteria wyszukiwania (np. w miejscu obszar należy wprowadzić odpowiednio województwo: opolskie, powiat: opolski, gmina: Łubniany). Po wprowadzeniu w/w danych należy kliknąć na zakładkę SZUKAJ, po czym system wyświetli wyniki wyszukiwania dla zadanych kryteriów (dla podanego powyżej przykładu będzie to wykaz kart opublikowanych przez Urząd Gminy Łubniany).
Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2011
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  28-10-2011 10:52
  przez: Joanna Święch
 • zmodyfikowano:
  02-06-2017 13:40
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 6075
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×