Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Pobierz programy

Do przeglądania zamieszczanych w biuletynie załączników proponujemy darmowe programy, które należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze lokalnym.

Uwaga! Na potrzeby elektronicznej komunikacji z udziałem organów administracji publicznej ustawodawca nakazuje stosowanie poniższych standardów:

 • Dane zawierające dokumenty tekstowe lub tekstowo graficzne- obowiązującą standardy:
  • TXT
  • RTF
  • PDF
  • XPS
  • ODT
  • ODS
  • ODP
  • DOC
  • XLS
  • PPT
  • DOCX
  • XLSX
  • PTTX
  • CSV
 • Grafika - obowiązującą standardy:
  • JPG(JPEG)
  • TIF(TIFF)
  • GEOTIFF
  • PNG
  • SVG
 • Dane zawierające informację dźwiękową lub filmową - obowiązującą standardy:
  • WAV
  • MP3
  • AVI
  • MPG
  • MPEG
  • MP4
  • M4A
  • MPEG4
  • OGG
  • OGV
 • Dane skompresowane - obowiązującą standardy:
  • ZIP
  • TAR
  • GZ(GZIP)
  • 7Z

Zalecamy stosowanie jedynie powyższych formatów plików jako załączników.

Obrady rozpoczęto 2018-11-26 o godz. 11:18:02, a zakończono o godz. 11:46:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Walemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska
 15. Tomasz Żelasko


1. Otwarcie sesji (11:18:00)


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (11:18:00)

Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Walemar Kalina, Ewald Fila


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 (11:26:00)

Głosowania w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 (11:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Anna Patelska, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Walemar Kalina, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka
 • PRZECIW (1):
  Piotr Blach
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(5):
  Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska

Nastąpiła zmiana quorum (11:31:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Ryszard Buchta
 2. Ewald Fila
 3. Tomasz Pyka


4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (11:31:00)

Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (11:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła
 • PRZECIW (4):
  Walemar Kalina, Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch

Nastąpiła zmiana quorum (11:33:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Ryszard Buchta
 2. Ewald Fila
 3. Tomasz Pyka


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016r (11:33:00)

Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016r (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Walemar Kalina, Norbert Dreier
 • PRZECIW (3):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Piotr Blach, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Żelasko


6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (11:35:00)

Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Walemar Kalina, Jacek Roguła, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ewald Fila, Tomasz Żelasko


7. Wolne wnioski (11:39:00)

glosowanie (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Walemar Kalina, Norbert Dreier, Maria Waleska
 • PRZECIW (5):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ewald Fila, Ryszard Buchta


Zakończono sesję (11:46:36)

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  22-05-2012 09:16
  przez: Joanna Święch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Łubniany
  odwiedzin: 7869
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×