Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Na podstawie Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) poniżej zamieszczamy oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2014

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2014

Wójt Gminy - PDFKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Zastępca Wójta - PDFKrzysztof Urbanek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Sekretarz Gminy - PDFJoanna Nalepka - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Skarbnik Gminy - PDFBrygida Cebula - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - PDFArtur Kansy - Budzicz - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - PDFPaweł Kochanek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - PDFMałgorzata Maciuszek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Inspektor ds. podatków i opłat - PDFGrażyna Jarzębska - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf


Zgodnie z Art. 24h ust. 4 i Art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Wójt składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

PDFOświadczenie majątkowe - Wójt Gminy Łubniany, Pan Krystian Baldy.pdf


Zgodnie z Art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt składa oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Wójt Gminy - PDFKrystian Baldy - oświadczenie majątkowe.pdf


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Łubniany zobowiązanych do złożenia oświadczenia zgodnie z Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.):

PDFArtur Kansy Budzicz - oświadczenie majątkowe stan na 1.07.2014 r..pdf

PDFZenon Jarosz - oświadczenie majątkowe stan na 30.06.2014 r..pdf


Na podstawie Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) poniżej zamieszczamy oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2013

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2013

Wójt Gminy - PDFKrystian Baldy - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Zastępca Wójta - PDFKrzysztof Urbanek - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Sekretarz Gminy - PDFJoanna Nalepka - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Skarbnik Gminy - PDFBrygida Cebula - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - PDFMałgorzata Maciuszek - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - PDFZenon Jarosz - oświadczenie majątkowe 2013 r..pdf

Inspektor ds. podatków i opłat - PDFGrażyna Jarzębska - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf


Na podstawie Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) poniżej zamieszczamy oświadczenie majątkowe 

PDFJoanna Nalepka - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf


Na podstawie Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) poniżej zamieszczamy oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2012

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2012

Wójt Gminy - PDFKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Zastępca Wójta - PDFKrzysztof Urbanek -Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Sekretarz Gminy - PDFJoanna Święch-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Skarbnik Gminy - PDFBrygida Cebula-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - PDFMałgorzata Maciuszek-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - PDFZenon Jarosz-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Inspektor ds. podatków i opłat -  PDFGrażyna Jarzębska-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf


Na podstawie Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) poniżej zamieszczamy oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2011.

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2011

Wójt Gminy - DOCKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.doc

Zastępca Wójta - DOCKrzysztof Urbanek - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Sekretarz Gminy - DOCJoanna Święch - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Skarbnik Gminy - DOCBrygida Cebula - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - DOCMałgorzata Maciuszek - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCZenon Jarosz - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Inspektor ds. podatków i opłat - DOCGrażyna Jarzębska - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc


a podstawie Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) poniżej zamieszczamy oświadczenie majątkowe  PDFJerzy Musiał - Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2010

Wójt Gminy -   DOCKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

 Zastępca Wójta - DOCKrzysztof Urbanek - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Sekretarz Gminy - DOCJerzy Musiał - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Skarbnik Gminy - DOCBrygida Cebula - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - DOCMałgorzata Maciuszek - Oświadczenie majątkowe za 2011 r..doc

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCZenon Jarosz - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Inspektor ds. podatków i opłat - DOCGrażyna Jarzębska - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc


Na podstawie Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Wójt Gminy - DOCKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe.doc


Zgodnie z Art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Wójt składa oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji.

DOCDieter Wystub - Oświadczenie majątkowe.doc  DOCDieter Wystub - Oświadczenie.doc


Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2009:

Wójt Gminy - DOCWystub Dieter - Oświadczenia za rok 2009.doc

Zastępca Wójta - DOCBaldy Krystian - Oświadczenia za rok 2009.doc

Sekretarz Gminy - DOCMusiał Jerzy - Oświadczenia za rok 2009.doc

Skarbnik Gminy - DOCCebula Brygida - Oświadczenia za rok 2009.doc

Kierownik USC - DOCMaciuszek Małgorzata - Oświadczenia za rok 2009.doc

Zastępca Kierownika USC - DOCJarosz Zenon - Oświadczenia za rok 2009.doc

Inspektor ds. podatków i opłat - DOCJarzębska Grażyna - Oświadczenia za rok 2009.doc


Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2008:

Wójt Gminy - DOCDieter Wystub - Oświadczenia za rok 2008.doc

Zastępca Wójta Gminy - DOCKrystian Baldy - Oświadczenia za rok 2008 r..doc

Sekretarz Gminy - DOCJerzy Musiał - Oświadczenia za rok 2008.doc

Skarbnik Gminy - DOCBrygida Cebula - Oświadczenia za rok 2008.doc

Kierownik USC - DOCMałgorzata Maciuszek - Oświadczenia za rok 2008.doc

Zastępca Kierownika USC - DOCZenon Jarosz - Oświadczenia za rok 2008.doc

Inspektor ds. podatków i opłat -  DOCGrażyna Jarzębska - Oświadczenia za rok 2008.doc


Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2007 :

Wójt Gminy - DOCDieter Wystub - Oświadczenia za rok 2007.doc

Zastępca Wójta - DOCKrystian Baldy - Oświadczenia za rok 2007.doc

Sekretarz Gminy - DOCJerzy Musiał - Oświadczenia za rok 2007.doc

Skarbnik Gminy - DOCBrygida Cebula - Oświadczenia za rok 2007.doc

Kierownik USC - DOCMałgorzata Maciuszek - Oświadczenia za rok 2007.doc

Zastępca Kierownika USC - DOCZenon Jarosz - Oświadczenia za rok 2007.doc

Inspektor ds. podatków i opłat - DOCGrażyna Jarzębska - Oświadczenia za rok 2007.doc


Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2006 :

Wójt Gminy Łubniany - DOCDieter Wystub - Oświadczenia za rok 2006.doc

Zastępca Wójta - DOCKrystian Baldy - Oświadczenia za rok 2006.doc

Sekretarz Gminy - DOCJerzy Musiał - Oświadczenia za rok 2006.doc

Skarbnik Gminy - DOCBrygida Cebula - Oświadczenia za rok 2006.doc

Kierownik USC - DOCMałgorzata Maciuszek - Oświadczenia za rok 2006.doc

Zastępca Kierownika USC - DOCZenon Jarosz - Oświadczenia za rok 2006.doc

Inspektor ds. podatków i opłat - DOCGrażyna Jarzębska - Oświadczenia za rok 2006.doc


Zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 24j ust 1 i informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w terminie 30 dni od dnia wyboru.

DOCDieter Wystub - Oświadczenia 2006.doc


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do złożenia oświadczeń zgodnie z art.24h ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r. za rok 2005 :

Wójt Gminy Łubniany -  DOCDieter Wystub - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Z-ca Wójta -  DOCKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Sekretarz Gminy -  DOCJerzy Musiał - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Skarbnik Gminy -  DOCBrygida Cebula - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Kierownik USC -  DOCMałgorzata Maciuszek - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Inspektor ds. podatków i opłat -  DOCGrażyna Jarzębska - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc


Oświadczenie majątkowe Wójta i Zastępcy Wójta złożone w 2006 r.  zgodnie z art. 24 h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami):

Wójt Gminy Łubniany -  DOCDieter Wystub - Oświadczenie majątkowe - 2006 r..doc

Z-ca Wójta -  DOCKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe - 2006r..doc

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2016
  przez: Michał Moszner
 • opublikowano:
  18-01-2016 10:26
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  01-06-2017 13:25
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 4206
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×