Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie decyzji obejmującej Realizację Odkrywkowego Zakładu Górniczego eksploatującego złoże kruszywa naturalnego KĘPA 4


 

Łubniany, 09.11.2011 r.
RG.6220.6.07.2011
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  informuję społeczeństwo o wydaniu w dniu 31.10.2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego eksploatującego złoże kruszywa naturalnego KĘPA 4” zlokalizowanego na działce nr 42/11 k.m. 2 obręb Kępa
 
1.      Decyzja wydana została dla inwestora: KRUSZYWA Sp. z o.o., Zawada ul. Luboszycka 60, 46-022 Luboszyce.
2.      Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Łubniany.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń, tj. do dnia 12.12.2011 r.
 
 
                                                                                                                               Wójt Gminy Łubniany
                                                                                       Krystian Baldy
 
 
 
 
 
 
  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leja
Data wytworzenia: 2011-11-09
Metryczka
 • wytworzono:
  10-11-2011
  przez: Michał Moszner
 • opublikowano:
  10-11-2011 14:19
  przez: Joanna Święch
 • zmodyfikowano:
  08-01-2019 09:41
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2090
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×