Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory na Prezydenta RP - 10 maja 2015 r.

banner - full banner.jpeg

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki:

  1. Rejestr wyborców
  2. Spis wyborców
  3. UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW w Urzędzie Gminy Łubniany
  4. Dopisanie do spisu wyborców
  5. Godziny głosowania
  6. Kto może brać udział w głosowaniu
  7. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
  8. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich
  9. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  10. Głosowanie korespondencyjne w kraju
  11. Głosowanie korespondencyjne za granicą
  12. Głosowanie przez pełnomocnika
  13. Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich
  14. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  15. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  16. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  17. Cisza wyborcza
  18. Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu PDFInformacje o sposobie głosowania.pdf
  19. Informacja o sposobie głosowania w ponownym głosowaniu oraz o warunkach ważności głosu PDFInformacje o sposobie głosowania - ponowne głosowanie.pdf

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych:

  1. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  2. Głosowanie przez pełnomocnika
  3. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  4. Instrukcja głosowania korenspondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej PDFWytyczne-głosowanie korespondencyjne.pdf

  • Informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2015 r. dotyczące głosowania korespondencyjnego, dopisania do spisu wyborców, sporządzeniu aku pełnomocnictwa oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania PDFInformacja Państwowej Komisji Wyborczej.pdf
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego PDFUchwała PKW-głosowanie korespondencyjne.pdf
  • Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZarządzenie Nr 14 z 2015 r..pdf
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i poprzez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFObwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obwodów głosowania.pdf
  • Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 33 z 2015 r..pdf
  • Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 35 z 2015 r..pdf
  • Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 36 z 2015 r..pdf
  • Protokół z pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2015 r. DOCProtokół z pierwszego posiedzenia.doc
  • Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 45 z 2015 r..pdf
  • Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 46 z 2015 r..pdf
  • Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - ponowne głosowanie 24 maja 2015 r. PDFZarządzenie Nr 53 z 2015 r..pdf
Metryczka
  • wytworzono:
    10-02-2015
    przez: Janusz Górka
  • opublikowano:
    10-02-2015 13:37
    przez: Michał Moszner
  • zmodyfikowano:
    24-06-2015 10:08
    przez: Michał Moszner
  • podmiot udostępniający:
    Gmina Łubniany
    odwiedzin: 3953
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×