Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018

 • Uchwała Nr XXXV/246/18

  Z dnia 21 lutego 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do prac nad przygotowaniem w partnerstwie projektu pt. „Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie” z docelową nazwą „Utworzenie Domu Kultury, Techniki i Przyrody w zabytkowym dworcu PKP w Murowie” w ramach otwartego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

 • Uchwała Nr XXXV/245/18

  Z dnia 21 lutego 2018 r.
  w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach

 • Uchwała Nr XXXIV/244/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXXIV/243/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXXIV/242/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole

 • Uchwała Nr XXXIV/241/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Uchwała Nr XXXIV/240/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIV/239/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIV/238/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice

 • Uchwała Nr XXXIV/237/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji

 • Uchwała Nr XXXIV/236/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

 • Uchwała Nr XXXIV/234/18

  Z dnia 29 stycznia 2018 r.
  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2014
  przez: Rada Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-12-2014 10:04
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 15:30
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 8115
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×