Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018

 • Uchwała Nr XXXVII/262/18

  Z dnia 20 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przejęcia przez Gminę Łubniany od Województwa Opolskiego wykonania zadania pn: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w Gminie Łubniany”

 • Uchwała Nr XXXVII/261/18

  Z dnia 20 kwietnia 2018 r.
  w sprawie przejęcia przez Gminę Łubniany od Powiatu Opolskiego wykonania zadania w ciągu dróg powiatowych

 • Uchwała Nr XXXVII/260/18

  Z dnia 20 kwietnia 2018 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego

 • Uchwała Nr XXXVI/259/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXVI/258/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego

 • Uchwała Nr XXXVI/257/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały XXIX/197/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 • Uchwała Nr XXXVI/255/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXVI/256/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały XXIX/198/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 • Uchwała Nr XXXVI/254/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXVI/253/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opolskiego

 • Uchwała Nr XXXVI/252/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Uchwała Nr XXXVI/251/18

  Z dnia 26 marca 2018 r.
  w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2014
  przez: Rada Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-12-2014 10:04
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 15:30
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 9155
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×