Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018

 • Uchwała Nr XLI/290/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w miejscowości Kępa

 • Uchwała Nr XLI/289/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XLI/288/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • Uchwała Nr XLI/287/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie projektu "Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany"

 • Uchwała Nr XLI/286/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XLI/285/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XLI/284/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Biadacz ul. Leśna 4c dla najemców

 • Uchwała Nr XL/283/18

  z dnia 19 lipca 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

 • Uchwała Nr XXXIX/282/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół wŁubnianach

 • Uchwała Nr XXXIX/281/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/280/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • Uchwała Nr XXXIX/279/18

  z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2014
  przez: Rada Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-12-2014 10:04
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  29-08-2018 13:45
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 10195
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×