Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018

 • Uchwała Nr XXXIX/282/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół wŁubnianach

 • Uchwała Nr XXXIX/281/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/280/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • Uchwała Nr XXXIX/279/18

  z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/278/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/277/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/276/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/275/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie

 • Uchwała Nr XXXIX/274/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/273/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/271/18

  Z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXIX/270/18

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2014
  przez: Rada Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-12-2014 10:04
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 15:30
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 9813
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×