Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018

 • Uchwała Nr XXVIII/188/17

  Z dnia 24 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 1 marca 2017 r. wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz

 • Uchwała Nr XXVIII/187/17

  Z dnia 24 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa

 • Uchwała Nr XXVIII/186/17

  Z dnia 24 kwietnia 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

 • Uchwała Nr XXVII/185/17

  Z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

 • Uchwała Nr XXVII/184/17

  Z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 • Uchwała Nr XXVII/183/17

  Z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2018 rok środków funduszu sołeckiego

 • Uchwała Nr XXVII/182/17

  Z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

 • Uchwała Nr XXVII/181/17

  Z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

 • Uchwała Nr XXVII/179/17

  Z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017

 • Uchwała Nr XXVI/178/17

  Z dnia 27 lutego 2017 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

 • Uchwała Nr XXVI/177/17

  Z dnia 27 lutego 2017 r.
  w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany

 • Uchwała Nr XXVI/176/17

  Z dnia 27 lutego 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2014
  przez: Rada Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-12-2014 10:04
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  06-03-2017 13:57
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 5235
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×