Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018

 • Uchwała Nr XXXII/227/17

  Z dnia 27 listopada 2017 r.
  W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 • Uchwała Nr XXXII/226/17

  Z dnia 27 listopada 2017 r.
  W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXII/225/17

  Z dnia 27 listopada 2017 r.
  W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Uchwała Nr XXXII/224/17

  Z dnia 27 listopada 2017 r.
  W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

 • Uchwała Nr XXXII/223/17

  Z dnia 27 listopada 2017 r.

  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXII/222/17

  Z dnia 27 listopada 2017 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

 • Uchwała Nr XXXI/221/17

  Z dnia 30 października 2017 r.

  W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Brynicy

 • Uchwała Nr XXXI/220/17

  Z dnia 30 października 2017 r.

  W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jełowej

 • Uchwała Nr XXXI/219/17

  Z dnia 30 października 2017 r.

  W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

 • Uchwała Nr XXXI/218/17

  Z dnia 30 października 2017 r.

  W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach

 • Uchwała Nr XXXI/217/17

  Z dnia 30 października 2017 r.

  W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • Uchwała Nr XXXI/216/17

  Z dnia 30 października 2017 r.

  W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2014
  przez: Rada Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  04-12-2014 10:04
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 15:30
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 6616
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×