Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...

                                                                                      Łubniany, dnia 16 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego

„w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany do zapoznania się z projektem ww. Programu oraz do zgłaszania pisemnych uwag i opinii na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro , pok. 18 – Sekretariat Urzędu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.10.2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2014 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w terminie od 16.10.2014 r. do 27.10.2014 r.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Łubniany

                                                                                                                 Krystian Baldy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2014
  przez: Joanna Nalepka
 • opublikowano:
  16-10-2014 09:01
  przez: Joanna Nalepka
 • zmodyfikowano:
  16-10-2014 09:09
  przez: Joanna Nalepka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2936
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl