Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 207171-2014 z dnia 01.10.2014r. wraz z załącznikami:
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 207171-2014 z dn. 01.10.2014r..pdf 
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica.pdf 
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc
DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Przebudowa ulicy polnej w m. Brynica.doc
DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc
DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc
DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc
PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.pdf
PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.pdf
PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.pdf
RARZałącznik nr 12 - dokumentacja techniczna - Przebyudowa ulicy Polnej w m. Brynica.rar

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2014
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  01-10-2014 08:32
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 4284
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl